Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Výprava do alejí 2015: Rujána

Arnika uspořádala další ze sérií "výprav do alejí", tentokrát na německý ostrov Rujána. Výprava v sobě spojila nevšední cestovatelský zážitek i studijní cestu. V rámci odborného programu jsme přímo v alejích diskutovali s místními odborníky o jejich ochraně a přístupech k péči. Získali jsme informace o právní ochraně alejí, ale také o jejich významu pro místní turistický ruch. Cesta byla určena pracovníkům státní správy, zastupitelům měst a obcí, správcům silnic, zástupcům občanských sdružení a dalším zájemcům o tuto problematiku.

 

Co jsme viděli? Nejkrásnější aleje ostrova, ke kterým patří i tato lipová u Gartzu. Navíc jsme měli možnost se seznámit i s místní krajinou a její historií.

Odborná témata, kterým jsem se věnovali: Jak se v Německu pečuje o aleje - aleje a bezpečnost silničního provozu - aleje a turistika - výsadby nových stromořadí - mapování a inventarizace stromů - a mnoho dalšího. Setkali jsme se s místními odborníky, starosty a občany, zástupci ministerstva životního prostředí Meklenburska-Předního Pomořanska.

Třídenní výprava proběhla ve dnech 13. (pondělí) - 15. (středa) dubna 2015.

Chystáme pro vás fotogalerii a reportáž z naší studijní cesty.

Podívejte se, jak to na Rujáně vypadá :)

Odborný program výpravy

Neděle 12. dubna • Odjezd z Prahy v 10:00 na Rujánu

 • Přesné instrukce dostali přihlášení účastníci e-mailem.

Pondělí 13. dubna • Ochrana přírody a aleje Meklenburska – Předního Pomořanska

 • Aleje ostrova Rujána
  Prof. Dr. Hans D. Knapp, Spolková agentura ochrany přírody, sdružení INSULA RUGIA

 • Neziskové organizace a jejich aktivity pro ochranu alejí Meklenburska – Předního Pomořanska
  Katharina Bruckmann, BUND

 • Právní předpisy Meklenburska – Předního Pomořanska a Alejový fond
  Ingo Lehman, Ministerstvo životního prostředí Meklenburgska – Předního Pomořanska

 • Koncepce ochrany alejí na ostrově Rujána
  Dr. Bodo Noack, bývalý vedoucí správního orgánu pro ochranu přírody na Rujáně

 • Projekt DBU - Nové nástroje pro ochranu alejí
  Anette Groß, sdružení INSULA RUGIA

 • Výprava: Stezka korunami stromů s průvodcem
 • Večerní program: Setkání účastníků v kavárně a na pláži

Úterý, 14. dubna • Aleje a turistický ruch

 • Výprava: Aleje Jihovýchodní bisoférické rezervace Rujána, Německá alejová cesta – I. část
  "Mustizer Allee" - slavná alej věkovitých buků
  Kaštanová alej k loveckému zámečku Granitz
  Aleje (původní i nové výsadby) podél frekventovaných silnic

 • Večerní program: dle volby účastníků

Středa 15. dubna • Aleje a zemědělství

 • Geodatabáze alejí - praktický nástroj pro uživatele
  Markus Hentschel, spolkový úřad

 • Odborné posouzení stromů v Kaštanové aleji u loveckého zámečku Granitz
  Gernot Hübner, krajinný architekt a dendrolog

 • Projekty na ochranu alejí - dosažené výsledky a další kroky
  Anette Groß, sdružení INSULA RUGIA

 • Výprava: Aleje v zemědělské krajině (západní a jižní část Rujány), Německá alejová cesta – II. část
  Německá alejová cesta: Binz - Zirkow - Putbus – Kasnevitz - Garz - Bergen - Stralsund

 • Večerní program: Prohlídka Stralsundu

Středa 15. - čtvrtek, 16. dubna • Návrat do České republiky

 • Noční cesta z Rujány do Prahy

prora luft 02

Fotografie z rujánských alejí si můžete prohlédnout také zde: Fotogalerie

Chystáme pro vás fotogalerii a reportáž z naší studijní cesty.

Další výpravy pořádané Arnikou:
Aleje Slovácka
Aleje Moravskoslezského kraje
Aleje Vysočiny


Podpořil Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství / www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz a Německá spolková nadace pro životní prostředí.
Swiss-NapDBU Logo Englisch.jpg


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010