Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Brožura pro úředníky

Dřeviny rostoucí mimo les - informační list pro státní správuDřeviny mimo les - informační list pro státní správu - JEN KE STAŽENÍ

  • Autoři: Arnika / Centrum pro podporu občanů
  • Provedení: A4, barevný tisk
  • Počet stran: 39
  • Jazyk: česky
  • Datum vydání: 1. 2. 2015
  • Rok výroby: 2015

Jak chránit stromy rostoucí mimo les a co dělat, když je nutné kácet

Rozhodování o kácení dřevin rostoucích mimo les klade vysoké nároky na odbornou úroveň pracovníků orgánů ochrany přírody. Chceme-li přispět k udržitelnému rozvoji měst a obcí, není možné omezit rozhodování na kontrolu formálních náležitostí podaných žádostí a oznámení
o kácení dřevin. Nutné je zajistit také adekvátní kompenzaci ekologické újmy, vzniklé kácením, formou náhradních výsadeb.

Specifickou problematikou je informování veřejnosti, která zásahy do zeleně vnímá mimořádně citlivě, protože lidé mají ke stromům často silný vztah. Proto je vhodná maximální otevřenost úřadů a co nejširší zapojení občanů do rozhodovacích procesů, a to i nad rámec zákona. Vizitkou dobře spravovaného města či obce je mimo jiné také kvalitní a dobře udržovaná zeleň.

Stáhnout


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010