Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Patronáty - Stromořadí Na Důlňáku v Havířově

Arnika pečuje o stromořadí lemující pozemek soukromého zemědělce v Havířově. Místní komunikace Na Důlňáku tvoří hranici přírodní památky Meandry Lučiny. Doprovodnou zeleň v úseku od zahrádkářské kolonie po ulici Na Prostředňáku  tvoří linie  stromů s převažující lípou a jasanem. V současné době probíhá  obnova tohoto stromořadí. Cílem je udržovat zde druhově i věkově různorodé stromořadí doplněné keřovým porostem, které bude mít krajinotvornou funkci a bude biotopem zejména pro ptačí a hmyzí druhy.

Stromořadí je tvořeno  3 sekcemi, které jsou odděleny 2 remízky. Původní výsadba stromů byla provedena před  15-10 lety  na pozemku soukromě hospodařícího zemědělce pana Kotuly. Přilehlé zemědělské pozemky jsou využívány jako louky.

Péči o stromořadí převzala  "stromová sekce " Arniky v Havířově. Odbornou část zajišťuje certifikovaný arborista, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. První pochůzka a rozvaha „jak na to“ se uskutečnila v únoru 2015. Následovalo zpracování dokumentu „Inventarizace a regenerace“ a podání žádosti o vydání povolení ke kácení poškozených a neperspektivních stromů. Za stromy odstraněné v listopadu 2015 jsme v únoru a dubnu 2016 vysázeli 10 nových. Obnova stromořadí je prováděna po konzultacích s odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova a  se souhlasem  pana Kotuly, kterému za jeho podporu patří velký dík. Se vstřícností a kladným vztahem soukromých zemědělců k alejím na jejich pozemcích se dosud setkáváme spíše ojediněle.  Aleje na zemědělské půdě přitom plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Přečtěte si o tom více.

Jak probíhá obnova stromořadí:

Sekce 1 a 2 s převažující lípou – 23 stromů

Většina líp je ve věku cca 8-15 let a jsou již plně aklimatizovány na stanovišti.

Na části lip byl v minulosti  proveden neodborný řez. Téměř všechny lípy proto vyžadovaly klasický výchovný řez. Velký počet lip měla poškozený kmen (zřejmě nešetrná údržba lučních porostů), několik stromů bylo napadeno houbou a poškozeno korní spálou.

V této části stromořadí se nacházel také cca 50 letý javor klen (napaden houbou) a cca 10 letý jírovec maďal (poškození kmene 50%).

15 04 25 13 lp kopie     15 04 25 17 lp1 kopie     15 04 25 10 lp kopie     15 04 25 11 lp kopie

 

Opatření provedená v prosinci 2015

Kácení: 8 stromů

Výchovný řez  a ochrana proti korní spále: 15 stromů

 

Opatření provedená v únoru a dubnu  2016

Náhradní výsadba: 8 stromů (2x třešeň, 2x habr, 2x olše, 1x dub, 1x bříza)

 

Sekce jasanová -10 stromů

V této části stromořadí se nachází také 1 javor klen.

Jasany jsou v různém stádiu napadení houbovou chorobou  Chalara fraxinea. Tato choroba postihuje jasany globálně a zatím není známo účinné protiopatření. Je zřejmé, že míra napadení závisí na odolnosti jedince. Jedinou možností tak zůstává odstranění silně napadených stromů.

Stromy rovněž v minulosti utrpěly  poškození vzniklé při seči lučního porostu. Tato poranění kmene jsou pro perspektivu stromu zásadní. V některých případech jsou stromy částečně chráněny vysázenými keři trnky.

15 04 25 28 js1 kopie     15 04 25 31 js kopie     4Dulnak 15 04 25 kopie     15 04 25 29 js kopie

Opatření provedená v prosinci 2015

Kácení: 3 stromy

Zdravotní řez: 7 stromů

 

Opatření provedená v únoru a dubnu  2016

Náhradní výsadba: 2 stromy (1x javor, 1x jasan)

 

16 02 07 vysadba olsi1     16 02 07 vysadba olsi2     16 04 21 dulnak1     16 04 21 dulnak2 kopie

Novým výsadbám se daří dobře. Přečkaly i  zatěžkávací zkoušku v podobě suchého léta 2016.  S havířovskými dobrovolníky jsem se střídali v zalévání.

 

Vzhledem k tomu, že některé defekty u starších výsadeb již jsou v pokročilém stádiu a provedený řez byl v některých případech intenzivní, doporučil odborný arborista kontrolu a opětovný výchovný řez po dvou letech.

 

Opatření provedená v období červen - říjen 2016

DSCF6091 DSCF6093 DSCF6098

Nejlépe se daří mladým olším. Stromky jsme  podle aktuální potřeby  zalévali a vyžínali okolí. Léto 2016 nebylo tak extrémní jako v roce 2015, srážek bylo relativně více a byly doprovázeny krupobitím. Nejvíce byla poškozena listová plocha lip. 

16 07 23 Dulnak sucha briza   16 10 02 Dulnak nova briza kopie

Naopak jediná bříza, vysazená letos na jaře, uschla. Nahradili jsme ji v říjnu 2016 novým stromkem s kvalitním balem.


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010