Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Šluknov – Království

sluknov

Z obce Království (dnes část města Šluknov) vede částečné nezpevněná cesta kolem Křížového vrchu k bývalé vesnici Fukov a dál přes hranici do německé obce Oppach. Komunikace je využívána pěšími i cyklisty zejména při poutích mezi křížovou cestou v Království a pietním místem Fukov.

Na hřbitově u kostela sv. Václava ve Fukově stávala křížová cesta z roku 1881. Jako jediná z 14 křížových cesta Šluknovska se do dnešní doby nedochovala. Zničena byla při demolici obce a odstřelu kostela sv. Václava dne 23. 9. 1960. Křížová cesta byla umístěna v prostoru při ohradní zdi nové části hřbitova, která navazovala na kostel sv. Václava. Roku 2000 byl vztyčen nový dřevěný kříž, který připomíná existenci kostela sv. Václava. K místu, které je již několik let pietním místem setkávání Čechů a Němců, patří i pozůstatky hřbitova.

Podél cesty se zachovalo  několik významných solitérních stromů, zejména javory a lípy  (dvě z nich jsou památnými stromy) a několik úseků lemovaných mladšími dřevinami, převážně z náletu. Nově vysázené stromy doplnily  historickou zeleň Křížového vrchu se zachovalými solitérami a remízky tak, že vzniklo jednostranné stromořadí vedoucí od Křížového vrchu až po část, kdy cesta prochází lesními porosty do Fukova.  Plán výsadby jsme připravovali ve spolupráci s místním krajinářem a dendrologem.  Stromořadí dubů a lip má délku cca 2 km.

Úsek, ve kterém jsme sázeli,  lemují bývalé polnosti, dnes již travní porosty. V období socialismu došlo v regionu, stejně jako v jiných částech republiky, k masivní likvidaci alejí a rozorávání mezí, které dnes v krajině chybí. Historicky se aleje na Šluknovsku vyskytovaly  pouze podél hlavních, tzv. císařských silnic, kde je dnes obnova při dodržení „silničářských předpisů“ téměř nemožná.  Společná aktivita místního spolku,  města a Arniky pomohla  v návratu alejí do této krajiny.  Výsadba proběhla na podzim 2015  ve spolupráci se Spolkem Němců a přátel německé kultury.

Video

 

Fotokronika:

Království 2015

Království 2016

Království 2017

Pouť alejí 2017


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010