Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Významné a památné aleje Olomouckého kraje

Tato mapa obsahuje většinu památných a či jinak významných alejí Olomouckého kraje. Mapování proběhlo ve spolupráci s oddělení fyzické geografie Univerzity Palackého v Olomouci.
Pokud v mapě vaši oblíbenou alej nenajdete, dejte nám o ní vědět!

 

>> VSTUP DO MAPY <<

 

Máte zájem o mapu alejí v tištěné podobě? Objednejte si ji!


Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny s naplněním estetickým ambic tehdejších elit, ale i šetrného přístupu venkovského lidu k okolnímu prostředí. Na našem území se nachází 193 památných alejí, v nichž roste 15 600 stromů. Nejvíce z nich je ve Středočeském kraji (38), druhým krajem nejbohatším na památné aleje je Vysočina (35).

Avšak i ostatní aleje, které nejsou vyhlášeny jako památné či jako významný krajinný prvek (VKP), si zaslouží naši péči a ochranu. Proto jsme se pokusili na příkladu Olomouckého kraje zmapovat co největší část jeho alejí, které stojí za povšimnutí.

V Olomouckém kraji je v současné době registrováno 6 alejí jako významný krajinný prvek podle zákona o ochraně přírody a krajiny (Jeseník – Alej Nářků a Alšova alej,  Hanušovice – stromořadí ke hřbitovu, Zábřeh na Moravě – alej u rybníka Brasák,  Luběnice, Slatinice – hrušňová alej, Samotišky – alej ke bazilice, alej lip k Helfštýnu - Týn nad Bečvou). K ochraně formou významného krajinného prvku je navržena Alej ke Strachovičkám ve Velkých Kuněticích.

Historicky významné aleje je možné zvlášť chránit také jako památná stromořadí.Cílem tohoto typu ochrany je především konzervace jednotlivých stromů, a to i ve stadiu torza. Tento typ ochrany byl v rámci Olomouckého kraje vyhlášen u 7 stromořadí  v katastrech obcí Branná, Loučná nad Desnou, Příkazy, Náměšť na Hané, Horní Štěpánov - Pohora, Skřípov, Konice.

 


Na tvorbě mapy se podíleli

Zpracování mapy: Vendula Krčmářová, Martin Skalský

Odborná spolupráce: Aleš Létal

Grafická úprava: Anna Frajtová, www.designbox.cz

Fotografie: AOPK Olomouc, Čestmír Vitner, studenti fyz. geografie UPOL

Poskytnutí mapového podkladu a výroba tištěné verze: Kartografie Praha, a. s.

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010