Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Aleje – dědictví naší krajiny

Naše země je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček a polních cest. Většinu z nich lemují stromořadí. Tak tomu bylo odnepaměti. Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny s naplněním estetickým ambic tehdejších elit, ale i šetrného přístupu venkovského lidu k okolnímu prostředí.


Jakými alejemi se pyšní Zlínský a Olomoucký kraj? To zjistili účastníci výpravy do alejí Slovácka. Zaměřili jsme se na stromořadí nominovaná v anketě Alej roku 2013

 

alej Svetla ZdounkyProgram cesty:

  1. Uherské Hradiště – stromořadí na vodních dílech a zbytky lipové aleje u řeky Moravy (lektor Ing. Květoslav Fryšták , odbor životního prostředí Uherské Hradiště)
  2. Uherský Ostroh – jedna z nejstarších silničních alejí u nás (lektorka Eva Zajícová, odbor životního prostředí, Uherský Ostroh)
  3. Buchlovice – Alej pod Hořínkovou hájenkou  v péči pozemkového spolku (lektor Ing. Roman Krejča, ZO ČSOP Buchlovice)
  4. Lipová alej na  Světlé, Zdounky - pozůstatek barokního ozelenění silnic (lektorka RNDr. Marcela Klemensová, Arnika)
  5. Rybářská alej v Přerově – výsadba  povolena Zemským výborem Markrabství Moravského v roce 1914 (lektor Adin Vyhlídka, ČSOP Přerov)

 Fotogalerie a materiály z výpravy do alejí Slovácka.

Výprava se konala jako doprovodný program mezinárodní konference Ochrana alejí pro rozvoj regionů. 

 


Podpořeno z Programu švýcarsko-ceské spolupráce.

Swiss-NapDBU Logo Englisch.jpg

www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz

 

Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010