Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Konference Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje

Arnika ve spolupráci s Multifunkčním centrem zámek Lednice, za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí DBU a pod záštitou  Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, uspořádala  už III. ročník mezinárodní konference Aleje 2015, tentokrát s podtitulem „ Finanční zdroje pro aleje". V sále Multifunkčního centra  zámku Lednice se sešlo na čtyřicet odborníků, zástupců státní správy a správy silnic, ekologů i studentů.  Součástí konference byl doprovodný program - Výprava do alejí Jihomoravského kraje.

 

Termín konání konference: 27. listopadu 2015

Místo konání konference:  Zámecká jízdárna, Lednice

 

Harmonogram konferenčních jednání:

8,30 - 9,30: registrace účastníků

9,30 – 11,10: konferenční jednání

11,10 – 11,30:  přestávka na kávu

11,30 – 13,00: konferenční jednání

13,00 - 14,00: společný oběd

14,00 – 16,00: konferenční jednání

V přisálí bude připravena odpolední káva.

16,00 - 17,00: závěrečná diskuse

 

Odborný program

Dopolední blok

Jan Hendrych, člen Americké asociace krajinných architektů (ASLA), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví  v.v.i.: Historické aleje v Čechách a přemnožování donorových alejových stromů

 Mgr. Tereza Aubrechtová, Ostravská univerzita: Databáze slezských a moravských alejí

Ing. Katarína  Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrát města Jihlavy:  Kde všude může obec najít peníze na péči o stromy, aneb jak zajistit, aby peníze za stromy šly opět stromů

Ing. František Weisbauer, ekolog, Správa a údržba silnic Pardubického kraje :  Aktuální projekty na obnovu silniční vegetace v Pardubickém kraji

Bc. Roman Scharf, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí: Aktuální možnosti financování obnovy a údržby alejí

JUDr. Jitka Jelínková, právní expert:  Na kácení alejí není právní nárok!

 

Odpolední blok

Jon Stokes, programový ředitel Tree Council,  Spojené království (UK): Ochrana a údržba zelených pásů a stromořadí ve Spojeném království

Drs. ing. P.H.M. Patricia Debie, krajinný architekt, Holandsko: Historické aleje - příklady obnovy a plánování v krajině

Ing. Ladislav Bíro, specialista environmentální výchovy, Slovenská republika: Aleje na Slovensku

Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.: Pozvánka na výpravu do alejí Lednicko-Valtického areálu

 

Závěry konference Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje

Účastníci konference „Aleje 2015 - Finanční zdroje pro aleje“, která proběhla 27. listopadu 2015 v Lednici, konstatují:

Od roku 2013, kdy požadavky na ochranu alejí formulovali v „Uherskohradišťské deklaraci“ účastníci konference „Ochrana alejí pro rozvoj regionů“, se podmínky pro zajištění ochrany alejí  v České republice zásadně nezměnily.  Toto historické a kulturní dědictví je nadále ohroženo neodpovídající péčí, neopodstatněným kácením a nedostatkem nových výsadeb. Kácení historických alejí bez náhrady vede k ničení biotopů, mizení kulturních krajin a ke ztrátě identity a diverzity.

Význam stromořadí jako významných prvků krajiny aktuálně podtrhuje také Adaptační strategie ČR na změnu klimatu na roky 2015-2020, která byla přijata vládou v říjnu 2015.

S ohledem na diskusní příspěvky, které zazněly v průběhu konference, a s vědomím toho, že významnými aspekty ovlivňujícími současný stav jsou:

struktura současných dotačních titulů – umožňující zajistit financování pouze jednorázového ošetření historických alejí a následnou údržbu nových výsadeb max. po dobu 3 - 5 let,

nemožnost aplikovat ustanovení o „odvodech“ (§ 9 odst. 3 ZOPK), které by umožnilo vytvořit obcím fond pro financování výsadby a údržby dřevin,

vyzýváme Ministerstvo životního prostředí ŽP, aby urychlilo připravovanou změnu znění §9 zákona č. 114/199 Sb., o ochraně přírody a krajiny a přípravu navazujících metodických norem, tak aby byl návrh změny zákona zařazen do legislativního plánu vlády do konce roku 2016.

Ustanovení o odvodech by mělo splňovat následující podmínky: 

odvody podle §9 budou cíleně využitelné pro výsadbu a údržbu dřevin,

povinnost zaplatit odvody nebude stanovena pouze „ při kácení dřevin z důvodu výstavby“ (viz současné znění §9 zákona o ochraně přírody a krajiny),

bude ustanoven adekvátní kontrolní mechanismus a dohledový orgán.

S ohledem na liniový charakter alejí a stromořadí a s ohledem na kompetenci obecních úřadů považujeme za nutné zvážit, kdo bude stanovovat výši odvodů.  Navrhujeme převést kompetence ve věci vydávání správního aktu  o povolení ke kácení a stanovení náhradní výsadby/stanovení odvodů na obce s rozšířenou působností.

Na základě diskuse účastníků konference Aleje 2015 – Finanční zdroje pro aleje zapsala

RNDr. Marcela Klemensová

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Lednice, 27. 11. 2015

 

LedniceProhlédněte si:

Fotografie z konferenčních jednání

Videoprezentace jednotlivých přednášek

 

 

 

 

 

Výprava do alejí Jihomoravského kraje

Termín konání výpravy: 28. listopadu 2015

Harmonogram:

Přistavení autobusu pro účastníky: 8,45 parkoviště penzionu Jordán

Odjezd na výpravu: 9,00

Příjezd do Břeclavi (železniční stanice): 15,30

 

Program:

1. Historické aleje Lednicko - Valtického areálu a strategie jejich obnovy (Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., vysokoškolský pedagog a autor strategie)

2. Knížecí alej mezi Sedlcem a Mikulovem a její obnova podél komunikace I. třídy (Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD. a Ing. Martina Brodská, AOPK ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava)

3. Projekt "Stromořadí pro region Podluží" (Denisa Spevárová, manažerka svazku obcí)

 

Prohlédněte si:

Fotogalerie z výpravy do alejí Jihomoravského kraje

Video z Výpravy do alejí Jihomoravského kraje

 

Akce proběhla za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí  /www.dbu.de/ a pod záštitou Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje.

DBU   JK15 CMYK POZ

 

 

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010