Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Konference Aleje 2013: Ochrana alejí pro rozvoj regionů

Mezinárodní konferenci pořádala Arnika ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati, za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce, Německé spolkové nadace pro životní prostředí DBU, Zlínského kraje a Zeleného kruhu a pod záštitou I. Mařáka, náměstka hejtmana Zlínského kraje.

 

Kdo si tuto událost zejména nenechal ujít? Starostové obcí, pracovníci odborů životního prostředí a regionálního rozvoje, správci silnic a další odborníci

Účastníci konference přijali deklaraci o alejích >>>

Objednejte si sborník příspěvků z konference >>>

Čtvrtek 5. 12. / kulturní večer

Účastníci z daleka se mohli ubytovat už od 16 hodin. Kdo využil této příležitosti, ušetřil se brzkého vstávání v pátek ráno. Zaručeně tak bez stresu stihnul začátek konference. Na čtvrteční večer byl připraven kulturní program - komentovaná prohlídka Uherského Hradiště s ochutnávkou nejlepších vín Slovácka.


Pátek 6. 12. / mezinárodní konference

 

videopředáška

lektor(ka)

 

úvodní slovo

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan FLKŘ Univerzity T. Bati

Martin Skalský, Arnika

I. Nové poznatky a přístupy k alejím v ČR

Pravni-uprava

Vývoj právní ochrany stromořadí od alejové novely zákona do nové prováděcí vyhlášky

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D, Česká inspekce životního prostředí

ctyrri-pribehy-aleji Čtyři příběhy - pravomoci inspekce a aktuální kauzy ničení alejí

Ing. Pavel Chotěbor, Česká inspekce životního prostředí

jihomoravska-stromoradi

Památná stromořadí Jihomoravského kraje

Ing. Vladana Procházková, Správa CHKO Pálava a Krajské středisko AOPK Brno

Ochrana-hmyzu

Realizace projektů na ošetření alejí s ohledem na ochranu hmyzu

Ing. Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice, Entomologický ústav BC AV ČR

radkov-dubova

Alej Radkov - Dubová: příklad péče o alej silami místních obyvatel

Kateřina Skalíková, Ing. Milada Tošková, občanské sdružení Radkov

Aleje-Vysociny

Péče o silniční aleje v praxi: Revitalizace alejí Vysočiny

Ing. Jan Míka, Krajská správa údržby silnic Kraje Vysočina

 II. Ochrana alejí v Evropské unii 

chmielowiec

Polsko: Jak plánujeme a vysazujeme aleje

Piotr Tyszko-Chmielowiec, PhD., Fundacja Ekorozwoju

Francie

Francie: Aleje z hlediska bezpečnosti silničního provozu

Chantal Pradines, konzultantka Rady Evropy pro krajinu a infrastrukturu

Nemecko

Německo: Aleje jako příležitost pro krajinu i místní podnikání

Annette Gross, Insula Rugia

arnika-ochrana-aleji

Česká republika: Ochrana alejí pro rozvoj regionů

RNDr. Marcela Klemensová, Arnika


Sobota 7. 12. / výprava do alejí (nejen) Slovácka

Zajímá Vás, jakými alejemi se pyšní Zlínský  a Olomoucký kraj? Využijte našeho doprovodného programu a vypravte se na nejzajímavější aleje podívat. Zaměřeno na stromořadí nominovaná v anketě Alej roku 2013. Co uvidíte:

  1. Uherské Hradiště – stromořadí na vodních dílech a zbytky lipové aleje u řeky Moravy (lektor: Ing. Květoslav Fryšták, odbor životního prostředí, Uherské Hradiště)
  2. Uherský Ostroh – jedna z nejstarších silničních alejí u nás (lektor: Eva Zajícová, odbor životního prostředí, Uherský Ostroh)
  3. Buchlovice – Alej pod Hořínkovou hájenkou  v péči pozemkového spolku (lektor: Ing. Roman Krejča, člen pozemkového spolku)
  4. Lipová alej na  Světlé, Zdounky - pozůstatek barokního ozelenění silnice (lektor: RNDr. Marcela Klemensová, Arnika)
  5. Rybářská alej v Přerově - výsadba povolena Zemským výborem Markrabství Moravského v roce 1914 (lektor: Adin Vyhlídka, ZO ČSOP Přerov)

Exkurze s odborným výkladem bude probíhat od 10 do 15 hodin. Začátek: 10,00 v areálu univerzitního kampusu na Studentském náměstí v Uherském Hradišti. V 16 hodin Vás dopravíme na nádraží v Olomouci, odkud můžete cestovat domů.


Ubytování a stravování zajištěno v univerzitním kampusu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti.


Zvětšit mapu

Fotogalerie z konference


Podpořil Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství / www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz a Německá spolková nadace pro životní prostředí.
Swiss-Nap

Pořádání konference podpořil Zlínský kraj a Asociace ekologických organizací Zelený kruh. Zášťitu převzal náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák.

Logo ZLK

Logo ZKokraj

 

 

 

Konference je podpořena Evropským sociálním fondem, Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje

mosur

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010