Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Aleje – dědictví naší krajiny

Naše země je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček a polních cest. Většinu z nich lemují stromořadí. Tak tomu bylo odnepaměti. Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny s naplněním estetickým ambic tehdejších elit, ale i šetrného přístupu venkovského lidu k okolnímu prostředí.


Místo konání: Reálka, sál Jana Kašpara

IV. ročník konference věnované alejím a stromořadím v naší krajině se uskutečnil v Pardubickém kraji.   Program byl zaměřen na novinky v legislativě a jejich uplatňování v praxi a také na prezentaci pozitivních i negativních  příkladů obnovy a péče o aleje. Konference se tak stala pracovním a tvůrčím setkáním lidí mnoha profesí a mnoha zkušeností. 

Dvoudenní studijní program - konferenční jednání a výprava do alejí - byl akreditován  podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků.

 

 

Místo konání:

Pardubice, Komenského nám. 125, Reálka, Sál Jana Kašpara

 

Harmonogram konference:

20. dubna 2017, 9,00 – 17,00: konferenční jednání

21. dubna 2017, 9,00 – 17,00: výprava do alejí

 

Prohlédněte si:  

Fotogalerie z konferenčních jednání

Videozáznamy z jednotlivých přednášek

Fotogalerie z výpravy do alejí Pardubického kraje

Materiály z výpravy do alejí

Video z výpravy do alejí

 

 

Program konference

 

A. Odborné přednášky  - 20. 4. 2017

Dopolední blok

Ing. Jiří Klápště, ředitel  odboru obecné ochrany přírody a krajiny,  Ministerstvo životního prostředí  ČR:  Stromořadí z pohledu MŽP - současnost a budoucnost? 

 

Mgr. Vlastimil Peřina,ředitel regionálního pracoviště Východní Čechy,  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Stromy v řadě, aneb jak mezi nimi kličkovat za doprovodu paragrafů, brouků, dotací a krutihlavů

Ing. Jiří Rozsypálek, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova Univerzita v Brně: Provozní bezpečnost vs biologická hodnota, aneb kdy stromy ošetřovat a kdy kácet

Dr., Ing. Piotr Tyszko - Chmielowiec, vedoucí programu Drogi dla Natury, organizace   Fundacja EkoRozwóju, Polsko: Nové přístupy k údržbě alejí v Polsku - jak pečovat o stromy v průběhu jejich životního cyklu

Mgr., Ing. Hana Vavrouchová, PhD., Ing. Ema Stehnová,  Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita v  Brně: Mapování alejí v Jihomoravském kraji - stav a perspektivy

JUDr. Jitka Jelínková, legislativní expert: Stromy v rámci sousedského práva podle "nového" občanského zákoníku, včetně otázky výsadby v těsné blízkosti hranice  pozemků

 

Odpolední blok

Jaroslav Svoboda, spolek Chráníme stromy - Pozvánka do aleje k Neratovu

Dr. Sven Reiter, Zemský silniční úřad Meklenbursko-Přední Pomořansko, Spolková republika Německo: Zkušenosti s údržbou a obnovou silniční zeleně

RNDr. Pavol Surovec,projektový manager, , Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovensko: Obnova alejí a prvků zelené infrastruktury v chráněném území Ostrovné Lúky, Komárno

Mgr. Šárka Mazánková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko:  Kauza  alejí na Frýdlantsku  - téma pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR i pro občanskou iniciativu "Zachraňme aleje"

Ing. Petr Dobrovský, ARR - Agentura regionálního rozvoje, spo. s r. o., Liberec: Plán péče o aleje na Frýdlantsku

Ing. František Weisbauer, ekolog, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: Projekty výsadeb a obnovy silniční vegetace

 

B. Výprava do alejí Pardubického kraje - 21. 4. 2017

1. Aleje a stromy významné z historického, komunitního nebo odborného hlediska

Aleje ve Slavické oboře u Slatiňan

Jabloňové aleje na Chrudimsku

Finalista ankety  Evropský strom roku 2017 - Lípa na Lipce u Horního Bradla

Alej roku 2015 v Pardubickém kraji - Pernštejnská alej Lázně Bohdaneč - Neratov

 

2. Silniční aleje – nové výsadby, konfliktní lokality, dobrá i špatná praxe

- terénní prezentace Správy a údržby silnic Pardubického kraje - výsadby realizované s podporou Operačního programu Životní prostředí

 

C. Doprovodný program

1. Výstava Chraňme aleje - pro zachování typického rázu české krajiny

2. Videoprojekce s tématikou ochrany alejí

3. Prodej publikací s tématikou ochrany alejí

 

 

V průběhu akce zaznělo několik závažných sdělení:

 

1. Společnost se rozhodla, že bude dřeviny a stromořadí jako součást přírody a krajiny chránit zákonem, není to tedy zákon ochranářů nebo pro ochranáře, ale pro všechny.

 

2. Rekonstrukce komunikací musí být prováděny moderním způsobem, který kromě technické vyspělosti řešení zahrne i úctu k přírodním a kulturním zdrojům krajiny, včetně alejí.

 

3. Od Ministerstva životního prostředí očekáváme větší aktivitu při řešení problémů s vlastnickými vztahy a výkupy pozemků vhodných pro výsadby stromů, než tomu bylo doposud.

 

4. Setkání zainteresovaných stran musí být diskuzí, nikoliv střetem jednotlivých zájmů. Zdánlivě jednoduchý recept se skrývá za těmito slovy: komunikovat – vysvětlovat – spolupracovat – myslet dopředu.

 

  

 

 

Konferenci jsme připravili ve spolupráci s Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. 

Osobní záštitu udělili Konferenci Aleje 2017 náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš, náměstek primátora města Pardubice Jiří Rozinek a také radní a předseda Komise pro životní prostředí města Pardubice František Weisbauer.  

 

  znak Pardubicky kraj   Logo SUS Pardubice pozitiv H  Pardubice logo 1C 1

 

 

 

Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010