Arnika
Please select your page

Konference Aleje 2017 - Obnova a údržba stromořadí

Místo konání: Reálka, sál Jana Kašpara

IV. ročník konference věnované alejím a stromořadím v naší krajině se uskuteční v Pardubickém kraji.   Program bude zaměřen na novinky v legislativě a jejich uplatňování v praxi a také na prezentaci pozitivních i negativních  příkladů obnovy a péče o aleje. Konference bude opět pracovním a tvůrčím setkáním lidí mnoha profesí a mnoha zkušeností. Jsme přesvědčeni, že pouze takto mezioborově pojatou  efektivní a nikdy nekončící prací je možno prosazovat  a uchovávat statut alejí jako významného krajinného prvku  a cenného dědictví.

Program připravujeme ve spolupráci s Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

Podali jsme  žádost  o udělení akreditace pro vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků.

Místo konání:

Pardubice, Komenského nám. 125, Reálka, Sál Jana Kašpara

 

Harmonogram konference:

20. dubna 2017, 9,00 – 16,00: konferenční jednání

21. dubna 2017, 9,00 – 16,00: výprava do alejí

 

 Přihlaste se 

 

Program konference

Tématické bloky a přednášející postupně upřesňujeme a doplňujeme. 

 

A. Konferenční jednání:

1. Legislativní okénko, aktuality a praxe orgánů ochrany přírody

 

 • Ing. Jiří Klápště, ředitel  odboru obecné ochrany přírody a krajiny,  Ministerstvo životního prostředí  ČR:  Stromořadí z pohledu MŽP - současnost a budoucnost? 
 • Mgr. Vlastimil Peřina,ředitel regionálního pracoviště Východní Čechy,  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Aleje a stromořadí Pardubického kraje z pohledu správního a odborného orgánu ochrany přírody
 • JUDr. Jitka Jelínková, legislativní expert: Stromy v rámci sousedského práva podle "nového" občanského zákoníku, včetně otázky výsadby v těsné blízkosti hranice  pozemků

 

 2. Význam alejí a stromů v krajině - přístupy k jejich inventarizaci a ošetřování

 • Mgr., Ing. Hana Vavrouchová, PhD., Ing. Ema Stehnová,  Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita v  Brně: Mapování alejí v Jihomoravském kraji - stav a perspektivy
 • Ing. Jiří Rozsypálek, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova Univerzita v Brně: Provozní bezpečnost vs biologická hodnota, aneb kdy stromy ošetřovat a kdy kácet
 • Dr., Ing. Piotr Tyszko - Chmielowiec, vedoucí programu Drogi dla Natury, organizace   Fundacja EkoRozwóju, Polsko: Nové přístupy k údržbě alejí v Polsku - jak pečovat o stromy v průběhu jejich životního cyklu

 

 3. Výsadba a údržba alejí podél silnic -   příklady kauz a realizovaných projektů

 • Ing. František Weisbauer, ekolog, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: Projekty výsadeb a obnovy silniční vegetace
 • Mgr. Šárka Mazánková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko:  Kauza  alejí na Frýdlantsku  - téma pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR i pro občanskou iniciativu "Zachraňme aleje"
 • Ing. Petr Dobrovský, ARR - Agentura regionálního rozvoje, spo. s r. o., Liberec: Plán péče o aleje na Frýdlantsku
 • Dr. Sven Reiter, Zemský silniční úřad Meklenbursko-Přední Pomořansko, Spolková republika Německo: Zkušenosti s údržbou a obnovou silniční zeleně
 • Ing. Ladislav Bíro, krajinný ekolog, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovensko: Obnova alejí a prvků zelené infrastruktury v chráněném území Ostrovné Lúky, Komárno

 

B. Výprava do alejí Pardubického kraje

1. Aleje a stromy významné z historického, komunitního nebo odborného hlediska

 V jednání jsou například tyto lokality:

Alej roku 2015 v Pardubickém kraji - Pernštejnská alej Lázně Bohdaneč - Neratov

Jabloňové aleje na Chrudimsku

Aleje ve Slavické oboře u Slatiňan

Sad kaštanovníku jedlého v Nasavrkách

Finalista ankety  Evropský strom roku 2017 - Lípa na Lipce u Horního Bradla

 

2. Silniční aleje – nové výsadby, konfliktní lokality, dobrá i špatná praxe

- terénní prezentace Správy a údržby silnic Pardubického kraje - výsadby realizované s podporou Operačního programu Životní prostředí

 

C. Doprovodný program

1. Výstava Chraňme aleje - pro zachování typického rázu české krajiny

2. Videoprojekce s tématikou ochrany alejí

3. Drobný prodej publikací s tématikou ochrany alejí

 

Doplňující informace pro účastníky:

Poplatek za konferenční jednání zahrnuje organizační náklady pořadatele, 2x občerstvení, resp. společný oběd.

Poplatek za výpravu do alejí zahrnuje organizační náklady pořadatele, pronájem autobusu a společný oběd. Na závěr výpravy vás autobus doveze k železniční stanici, odkud budete moci pohodlně pokračovat do svých domovů.

Ubytování nezajišťujeme.

Přihlášení účastníci obdrží v dostatečném předstihu podrobné pokyny.

Vyberte si variantu účasti, která vám nejvíce vyhovuje

 Přihlaste se 

 

 

Konferenci připravujeme ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.

Logo SUS Pardubice pozitiv H

 

Naši partneři

Německá spolková nadace pro životní prostředí
 Program Švýcarsko-České spolupráce
Nadace Partnerství

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×