Arnika
Please select your page

Praktické rady

Nenajdete-li níže odpověď na svou otázku, prostudujte si naše webové stránky v sekci Stromy nebo nám svůj dotaz zašlete prostřednictvím webového formuláře

 

Co mám dělat, když někdo ničí zeleň?

Dřeviny a zeleň jsou chráněny dle zákona č. 114/1992 Sb. (§ 7 odst. 1). Je-li nutné okamžitě zabránit ničení zeleně, lze volat Policii ČR, městskou či obecní policii a také Českou inspekci životního prostředí. V ostatních případech se obraťte na příslušný orgán ochrany přírody, zpravidla obecní úřad. Každý případ poškozování či úprav zeleně má svá specifika, takže řešení se mohou lišit. S dotazem, jak postupovat, se můžete také obrátit na naši poradnu.

Co dělat, když se někdo chystá pokácet živý strom?

Ve většině případů je nutné povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les. O povolení žádá vlastník pozemku, povolení uděluje příslušný úřad. Netýká se to některých specifických případů, kdy např. dřevina ohrožuje bezprostředně bezpečnost apod. Máte-li pochybnosti o tom, že kácení je v pořádku, kontaktujte naši poradnu.

Co mohu udělat, když se kácí alej nebo stromořadí?

V případě, že jste svědky plošného kácení nebo kácení zdravých stromů v aleji, obraťte se na Českou inspekci životního prostředí nebo Policii ČR. Probíhá-li o kácení stromů v aleji správní řízení, úřad musí posoudit závažnost důvodů kácení a také funkční a estetický význam stromů. Potřebujete-li poradit v konkrétním případě, obraťte se na naši poradnu.

Jak zařídit nápravu, když je veřejná zeleň zanedbaná?

Pokud je zeleň dlouhodobě zanedbávaná, obracejte se nejprve na příslušný obecní či městský úřad. Potřebujete-li poradit v konkrétním případě, obraťte se na naši poradnu.

Pokáceli strom a já myslím, že neoprávněně. Co mohu dělat?

Prohlédněte si schéma procesu kácení stromu, kde zjistíte, jak se zachovat v jednotlivých fázích kácení. Potřebujete-li poradit v konkrétním případě, obraťte se na naši poradnu.

Čeho si všímat při hodnocení stavu stromů?

Při posuzování zdravotního stavu stromu se hodnotí mnoho faktorů. Posouzení může kvalitně provést pouze odborník. Nicméně některých znaků si může na stromě povšimnout i laik. Potřebujete-li poradit v konkrétním případě, obraťte se na naši poradnu.

Kdy lze kácet stromy bez povolení?

Pravidla kácení stromů se mění od 15. 7. 2013, kdy nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Potřebujete-li poradit v konkrétním případě, obraťte se na naši poradnu.

Jsou aleje nebezpečné silničnímu provozu?

Ze statistik je zřejmé, že stromy samotné příčinou dopravní nehody nejsou. V drtivé většině případů tkví příčina v chování řidiče jak před jízdou, tak během jízdy.

Proč chránit aleje? Vyplatí se to vůbec?

Aleje mají řadu důležitých funkcí, zachycují škodliviny a hluk, vytváří stín pro pěší, pomáhají řidičům v orientaci, jsou domovem pro řadu živočichů, mají estetickou a krajinotvornou funkci. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na naši poradnu.

Existují nějaké seznamy alejí nebo jejich databáze?

Pro informace o zmapovaných alejích Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje navštivte sekci Mapování alejí.

Čím jsou stromy užitečné a jaké funkce plní v přírodě?

Stromy mají v životním prostředí nezastupitelnou funkci. Řadu podrobných informací o stromech naleznete na stránkách o stromech. Odpovědi na Vaše další otázky Vám ochotně sdělíme v naší ekoporadně.

Jakou barvu použít při natírání alejí bílými bezpečnostními pruhy?

Na úvod pár vzpomínek našich pamětníků:

Za 2. světové války musela auta mít začerněné vrchní poloviny reflektorů („válečné zatemnění“). V té době se začalo s bílením stromů podél cest, aby při sporém osvětlení nedocházelo k nehodám. Nátěr na kmenech se každoročně obnovoval v době, kdy se vždy před Velikonocemi bílily chalupy zvenčí i zevnitř, a v obcích byl dostatek čerstvě hašeného vápna. To plnilo roli konzervačního a desinfekčního prostředku u dřevěných i kamenných staveb.

Také sadaři znají natírání celých kmenů ovocných stromů vápnem. Brání tím předčasnému proudění mízy v době, kdy je ve dne teplo a slunečno, ale noci jsou ještě mrazivé. Snižují tím riziko mrazového poškození kůry. Další výhodou může být desinfekce – ochrana před některými škůdci. Tam ale nevadí, že nátěr nevydrží ani rok, sadaři nátěr každý rok obnovují.

Arnika používá pro nátěry stromů barvu značky Balakryl, protože jde o vodou ředitelnou barvu obsahující pouze minimální množství látek zatěžujících životní prostředí. Postup, který používáme, rozhodně stromy nepoškozuje. Natíráme pouze půlmetrový pruh kmene na straně k vozovce. Nátěr Balakrylem použitý například na aleji poblíž Třeště již přečkal několik tuhých zim a je stále zřetelný.Trvanlivost nátěru lze prodloužit odstraněním vrchních vrstev kůry stromů např. drátěným kartáčem. Kůra se pak pomaleji na povrchu odlupuje a také díky tomu nátěr déle vydrží neporušený. Podrobnosti vám ochotně sdělí naši poradci.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište nám svou otázku prostřednictvím formuláře.

Naši partneři

Německá spolková nadace pro životní prostředí
 Program Švýcarsko-České spolupráce
Nadace Partnerství

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×