Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Dopravní nehody

auto_v_prikope_v_zime

Policejní statistiky dopravních nehod nám každoročně ukazují, jak nepozorní a nezodpovědní jsou mnozí řidiči. Příčinou dopravních nehod nejsou nikdy stromy. Nejčastějšími příčinami je nesprávný způsob jízdy a nepozornost. Náraz do stromu je pak už jen důsledkem nehody, která může být i tragická.  Plošné kácení stromů u silnic by ale náš problém nevyřešilo, jen by přineslo další problémy s dopadem na naše zdraví a majetek. Neměli bychom se spoléhat na to, že nám někdo bezpečnost na silnici zaručí nebo zvýší. Měli bychom převzít odpovědnost za riziko, které postupujeme, když sedáme za volant.

Při snižování počtu dopravních nehod na českých silnicích a zmírňování jejich tragických důsledků pomůže realizace systémových opatření, ke kterým patří i vzdělávání řidičů a přísnější postihy za nebezpečné přestupky.  Osvědčují se také preventivní opatření, konkrétně jde o snížení rychlosti při průjezdu alejemi, zákaz předjíždění, oddělení stromů svodidly na rizikových místech a zviditelnění kmenů reflexními prvky.

2023: 10 nejtragičtějších příčin nehod zaviněných řidiči motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.)

 1. přejetí do protisměru (72)
 2. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (55)
 3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (53)
 4. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (30)
 5. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (27)
 6. nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!" (25)
 7. nezvládnutí řízení vozidla (20)
 8. nedání přednosti upravené dopravní značkou " STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!" (11)
 9. nedání přednosti při odbočování vlevo (9)
 10. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (9)

Nejtragičtější příčiny na prvních třech místech se od roku 2009 nemění.

 

V roce 2023 Policie České republiky šetřila 94 945 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 455 osob usmrceno, 1 751 osob zraněno těžce a 23 936 osob zraněno lehce.

Počet osob usmrcených při nehodách za rok 2023 byl v období od roku 1961, od něhož policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti, druhý nejnižší (nejméně usmrcených bylo vykázáno v roce 2022). Počet těžce zraněných osob při nehodách byl za rok 2023 třetí nejnižší.

 Celkový počet všech nehod klesl o 3 515 oproti roku 2022.  

Řidiči motorových vozidel zavinili 82,3 % dopravních nehod.  Přišlo při nich o život 411 osob, tj. 90,3 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2023. Čísla jsou téměř identická s rokem 2022.

Nejčetnější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel  bylo v roce 2023 nevěnování se plně řízení vozidla (23,6 % nehod), dále nesprávné otáčení nebo couvání (11,8 %) a vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu (7,8 % nehod).

Nejtragičtějšími příčinami nehod zaviněných řidiči motorových vozidel  bylo v roce 2023 přejetí do protisměru (72 - 17,5 % usmrcených osob), nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (55 - 13,4 % usmrcených osob) a nevěnování se plně řízení vozidla (53 - 12,9 % usmrcených osob). 

Na počtu dopravních nehod se roce 2023 nejvýrazněji podílel nesprávný způsob jízdy, čili nevěnování se plně řízení vozidla,  nesprávné otáčení nebo couvání,  vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu  a další,  při těchto nehodách bylo usmrceno 183 osob. Za podobně  tragickou příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, usmrceno při těchto nehodách bylo 138 osob.

U 4 766 nehod  bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 34 osob. Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 437 dopravních nehod. Ve 116 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejčetnějšími druhy nehod jsou srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem - 27 058 nehod, dále srážka s vozidlem zaparkovaným -  23 026 nehod a srážka s pevnou překážkou - 21 287 nehod.

Nejtragičtějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při kterém bylo 210 osob usmrceno (46,15% z celkového počtu osob usmrcených při dopravních  nehodách). Druhým nejtragičtějším druhem nehody je srážka s pevnou překážkou, při které došlo k usmrcení 101 osob (22,20% z celkového počtu osob usmrcených při dopravních  nehodách), přesto u tohoto druhu nehody došlo k nejvýraznějšímu poklesu počtu usmrcených osob oproti roku 2022 (o 30 osob).

Ke srážkám s pevnou překážkou patří také kolize se stromem. Podle informací  Policie ČR byl počet takových nehod 2 165 a bylo při nich usmrceno 55 osob. Je to o 31 osob méně než v roce 2022.

Informace PČR Statistika nehodovosti 2023 - srážka se stromem

 

 

2022: 10 příčin nejtragičtějších nehod zaviněných řidiči motorových vozidel
(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

 1. Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky (78)
 2. Přejetí do protisměru (67)
 3. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (58)
 4. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (41)
 5. Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (27)
 6. Nezvládnutí řízení vozidla (15)
 7. Nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ (14)
 8. Nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (14)
 9. Jiný druh nesprávné jízdy (13)
 10. Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (10)

Policie ČR v roce 2022 šetřila 98 460 dopravních nehod, při kterých bylo 454 osob usmrceno, 1 734 osob těžce zraněno a 22 452 osob zraněno lehce. Počet osob usmrcených při nehodách za rok 2022 je nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Ve srovnání s rokem 2021 klesl počet usmrcených o 16 osob. Počet těžkých zranění při dopravních nehodách oproti roku 2021 narostl celkem o 110 případů. Celkový počet všech nehod klesl o 872 oproti roku 2021.

Řidiči motorových vozidel zavinili 79,6 % dopravních nehod (přišlo při nich o život 411 osob, tj. 90,5 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2022).

Nejčetnější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel byl v roce 2022 nesprávný způsob jízdy (68,7 % z celkového počtu nehod). Za nejtragičtější příčinu dopravních nehod způsobených řidiči lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na celkovém počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 15,4 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 180 osob (tj. 43,8 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel).

Pokud jde o nesprávné způsoby jízdy, nejčastější příčinou je dlouhodobě nevěnování se řízení vozidla (20,3 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (11,4 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (9,9 % z celkového počtu těchto nehod) a další.

Příčinou nejtragičtějších nehod zaviněných řidiči motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (78 usmrcených, tj. 19 % usmrcených osob při nehodách zaviněných řidiči motorového vozidla), vjetí do protisměru (67 usmrcených, tj. 16,3 %) a nevěnování se řízení vozidla (58 usmrcených, tj. 14,1 %).

Pod vlivem alkoholu bylo v roce 2022 zaviněno celkem 4 754 nehod, při nichž bylo 46 osob usmrceno. Celkem 277 dopravních nehod bylo způsobeno pod vlivem drog, 5 osob při nich zemřelo. V 70 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (27 787 tj. 28,2 % z celkového počtu nehod) a srážka s vozidlem zaparkovaným (22.619, tj. 23 %). Na dalších místech jsou srážka s pevnou překážkou (21.572, tj. 21,9 %) a srážka s lesní zvěří (14.402, tj. 14,6 %)

Nejvíce osob (194) bylo usmrceno při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (42,7 % z celkového počtu usmrcených osob).

Celkem 131 osob (28,9 % z celkového počtu usmrcených) bylo usmrceno při nehodách končících srážkou s pevnou překážkou. Při srážce se stromem bylo usmrceno 86 osob (18,9 % z celkového počtu usmrcených).  Přes (15 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s chodcem (celkem 68 osob). Dalších 30 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (6,6 %) a 14 osob po srážce s vlakem (3,1 %).

Informace PČR Statistika nehodovosti 2022 - srážka se stromem

 

2021: 10 příčin nejtragičtějších nehod zaviněných řidiči motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

 1. Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky (78)
 2. Přejetí do protisměru (56)
 3. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (54)
 4. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (38)
 5. Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (21)
 6. Nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ (20)
 7. Nezvládnutí řízení vozidla (18)
 8. Nedání přednosti při odbočování vlevo (18)
 9. Jiný druh nepřiměřené rychlosti (17)
 10. Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (13)

Policie ČR v roce 2021 šetřila 99 332 dopravních nehod, při kterých bylo 470 osob usmrceno, 1 624 osob těžce zraněno a 20 581 osob zraněno lehce. Počet osob usmrcených při nehodách za rok 2021 je druhý nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Ve srovnání s rokem 2020 stoupl počet usmrcených o 10 osob. Počet těžkých zranění při dopravních nehodách oproti roku 2020 klesl celkem o 183 případů. Zároveň stoupl celkový počet všech nehod o 4 538 oproti roku 2020.

Řidiči motorových vozidel zavinili 79,5 % dopravních nehod (přišlo při nich o život 432 osob, tj. 91,9 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2021).

Nejčetnější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel byl v roce 2021 nesprávný způsob jízdy (67,2 % z celkového počtu nehod).

Nejčastější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2021 opět nevěnování se řízení vozidla (19,8 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,7 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod) a další.

Příčinou nejtragičtějších nehod zaviněných řidiči motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (78 usmrcených, tj. 18,1 % usmrcených osob při nehodách zaviněných řidiči motorového vozidla), vjetí do protisměru (56 usmrcených, tj. 18,1 %) a nevěnování se řízení vozidla (54 usmrcených, tj. 12,5 %).

Za příčinu tragicky končících dopravních nehod způsobených řidiči lze označit také nepřiměřenou rychlost, která se sice na celkovém počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 16,4 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 174 osob (tj. 40,3 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel).

Pod vlivem alkoholu bylo v roce 2021 zaviněno celkem 4 452 nehod, při nichž bylo 41 osob usmrceno. Celkem 319 dopravních nehod bylo způsobeno pod vlivem drog, 8 osob při nich zemřelo. V 84 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (29.318, tj. 29,5 % z celkového počtu nehod) a srážka s vozidlem zaparkovaným (22.151, tj. 22,3 %). Na dalších místech jsou srážka s pevnou překážkou (21.649, tj. 21,8 %) a srážka s lesní zvěří (14.989, tj. 15,1 %)

Nejvíce osob (214) bylo usmrceno při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (45,5 % z celkového počtu usmrcených osob).

Celkem 117 osob (24,9 % z celkového počtu usmrcených) bylo usmrceno při nehodách končících srážkou s pevnou překážkou. Při srážce se stromem bylo usmrceno 69 osob (14,7 % z celkového počtu usmrcených).  Přes (17,2 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s chodcem (celkem 81 osob). Dalších 26 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (5,5 %) a 11 osob po srážce s vlakem (2,3 %).

Informace PČR Statistika nehodovosti 2021 - srážka se stromem

 

 2020: 10 příčin nejtragičtějších nehod zaviněných řidiči motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

 1. Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky (77)
 2. Přejetí do protisměru (60)
 3. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (43)
 4. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (43)
 5. Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (31)
 6. Nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ (18)
 7. Nezvládnutí řízení vozidla (17)
 8. Kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění (17)
 9. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (16)
 10. Nedání přednosti upravené dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (14)

Policie ČR v roce 2020 šetřila 94 794 dopravních nehod, při kterých bylo 460 osob usmrceno, 1 807 osob těžce zraněno a 20 880 osob zraněno lehce. Počet osob usmrcených při nehodách za rok 2020 je nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Ve srovnání s rokem 2019 klesl počet usmrcených o 87 osob. Počet těžkých zranění při dopravních nehodách oproti roku 2019 klesl celkem o 303 případů.

Řidiči motorových vozidel zavinili 79,5 % dopravních nehod (přišlo při nich o život 90,7 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2020).

Nejčetnější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel bylo v roce 2020 nevěnování se řízení vozidla (20,4 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,5 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod) a další.

Příčinou nejtragičtějších nehod  zaviněných řidiči motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (77 usmrcených, tj. 18,5 % usmrcených osob při nehodách zaviněných řidiči motorového vozidla), vjetí do protisměru (60 usmrcených, tj. 14,4 %) a nevěnování se řízení vozidla (43 usmrcených, tj. 10,3 %).

Za příčinu tragicky končících dopravních nehod spůsobených řidiči lze označit také nepřiměřenou rychlost, která se sice na celkovém počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 16 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 179 osob (tj. 42,9 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel).

Pod vlivem alkoholu bylo v roce 2020 zaviněno celkem 4 486 nehod, při nichž bylo 50 osob usmrceno. Celkem 261 dopravních nehod bylo způsobeno pod vlivem drog, 12 osob při nich zemřelo. V 55 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (28.333, tj. 29,9 % z celkového počtu nehod) a srážka s vozidlem zaparkovaným (21.154, tj. 22,3 %). Na  dalších místech jsou  srážka s pevnou překážkou (20.264, tj. 21,4 %) a srážka s lesní zvěří (14.161, tj. 14,9 %)

Nejvíce osob (205) bylo usmrceno  při nehodách končících  vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (44,6 % z celkového počtu usmrcených osob).

Celkem 117 osob (25,4 % z celkového počtu usmrcených) bylo usmrceno při nehodách končících srážkou s pevnou překážkou. Při srážce se stromem bylo usmrceno 65 osob (14,1 %).  Přes 16 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s chodcem (celkem 76 osob). Dalších 24 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (5,2 %) a 17 osob po srážce s vlakem (3,7 %).

Informace PČR Statistika nehodovosti 2021 - srážka se stromem

 

2019: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

 1. Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky (95)
 2. Přejetí do protisměru (81)
 3. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (60)
 4. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (34)
 5. Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (27)
 6. Nezvládnutí řízení vozidla (24)
 7. Jiný druh nepřiměřené rychlosti (20)
 8. Kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění (20)
 9. Nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ (18)
 10. Nedání přednosti upravené dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (18)

Policie ČR v roce 2019 šetřila 107 572 dopravních nehod, při kterých bylo 547 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 110  osob a 23 935 osob bylo lehce zraněno. Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2019 jeden z nejnižších od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Ve srovnání s rokem 2018 klesl počet usmrcených o 18 osob. Počet těžkých zranění při dopravních nehodách oproti roku 2018 klesl celkem o 355 případů. Řidiči motorových vozidel zavinili 80,2% dopravních nehod (přišlo při nich o život 92,9 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2019).

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2019 nevěnování se řízení vozidla (20,4 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,6 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod) a další.

Pod vlivem alkoholu bylo v roce 2019 zaznamenáno celkem 4 627 nehod, při nichž bylo 53 osob usmrceno. Celkem 269 dopravních nehod bylo způsobeno pod vlivem drog, 9 osob při nich zemřelo. Při nehodách byla u řidiče přítomnost drog a alkoholu současně zjištěna v 59 případech.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (31,33% z celkového počtu nehod) a srážka s vozidlem zaparkovaným (22,36 %). Na  dalších místech jsou  srážka s pevnou překážkou (20,29 %) a srážka s lesní zvěří (14,42 %).

Nejvíce osob (248) bylo usmrceno  při nehodách končících  vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (45,34 % z celkového počtu usmrcených osob).

Celkem 154 osob  (28,15%) bylo usmrceno při nehodách končících srážkou s pevnou překážkou. Při srážce se stromem bylo usmrceno 93 osob (17 %).  Přes 15 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s chodcem (celkem 87 osob). Dalších 31 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (5,67 %) a 18 osob po srážce s vlakem (3,29 %).

Nejtragičtější příčinou nehod  zaviněných řidiči motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (95 usmrcených, tj. 18,7 %), vjetí do protisměru (81 usmrcených, tj. 15,9 %) a nevěnování se řízení vozidla (60 usmrcených, tj. 11,8 %).

Informace PČR Statistika nehodovosti 2019 - srážka se stromem

 

 

2018: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

 1. Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky (95)
 2. Vjetí do protisměru (79)
 3. Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (70)
 4. Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (37)
 5. Nedání přednosti při odbočování vlevo (26)
 6. Jiný druh nepřiměřené rychlosti (25)
 7. Nezvládnutí řízení vozidla (24)
 8. Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (22)
 9. Nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! (18)
 10. Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (16)

Policie ČR v roce 2018 šetřila 104 764 dopravních nehod, při kterých bylo 565 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 465  osob a 25 215 osob bylo lehce zraněno. Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2018 jeden z nejnižších od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Nicméně ve srovnání s rokem 2017 stoupl počet usmrcených o 63 osob. Počet těžkých zranění při dopravních nehodách oproti roku 2017 stoupl celkem o 126 případů. Řidiči motorových vozidel zavinili 92,2% dopravních nehod (přišlo při nich o život 91,8 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2018).

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2018 nevěnování se řízení vozidla (19,93 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,49 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel),  jiný druh nesprávné jízdy(9,90% z celkového počtu těchto nehod) a další.

Pod vlivem alkoholu bylo v roce 2018 zaznamenáno celkem 4 626 nehod, při nichž bylo 62 osob usmrceno. Celkem 260 dopravních nehod bylo způsobeno pod vlivem drog, 14 osob při nich zemřelo. Při nehodách byla u řidiče přítomnost drog a alkoholu současně zjištěna v 54 případech.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (24,11% z celkového počtu nehod) a srážka s vozidlem zaparkovaným (21,7 %). Na  dalších místech jsou  srážka s pevnou překážkou (20,58 %) a srážka s lesní zvěří (11,83 %).

Nejvíce osob (267) bylo usmrceno  při nehodách končících  vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (47,26 % z celkového počtu usmrcených osob). Přes 20,18 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s chodcem (celkem 114 osob). Dalších 35 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (6,19 %) a 18 osob po srážce s vlakem (3,19 %) . Při srážce se stromem bylo usmrceno 73 osob (12,92 %).

Nejtragičtější příčinou nehod  zaviněných řidiči motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (95 usmrcených, tj. 18,23 %), vjetí do protisměru (79 usmrcených, tj. 15,16 %) a nevěnování se řízení vozidla (70 usmrcených, tj. 13,44 %).

 Informace PČR Statistika nehodovosti 2018 - srážka se stromem

 

 

2017: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

1.Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky (70)

2.Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (65)

3. Vjetí do protisměru (61)

4.Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (47)

5.Nezvládnutí řízení vozidla (22)

6.Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (22)

7.Jiný druh nesprávné jízdy (19)

8. Nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost v jízdě! (19)

9.Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (18)

10. Jiný druh nepřiměřené rychlosti (13)

 

Policie ČR v roce 2017 šetřila 103 821 dopravních nehod, při kterých bylo 502 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 339  osob a 24 740 osob bylo lehce zraněno. Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2017 nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Ve srovnání s rokem 2016 poklesl počet usmrcených o 43 osob. Počet těžkých zranění při dopravních nehodách oproti roku 2016 klesl celkem o 241 případů. Řidiči motorových vozidel zavinili 83% dopravnich nehod (přišlo při nich o život 91,8 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2017).

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2017 nevěnování se řízení vozidla (19,61 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,47 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (9,41 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel) a další.

Pod vlivem alkoholu bylo v roce 2017 zaznamenáno celkem 4 251 nehod, při nichž bylo 43 osob usmrceno. Celkem 231 dopravních nehod bylo způsobeno pod vlivem drog, 4 osoby při nich zemřely. Při nehodách byla u řidiče přítomnost drog a alkoholu současně zjištěna v 66 případech.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (34,7 % z celkové ho počtu nehod) a srážka s vozidlem zaparkovaným (21,1 %).Na  dalších místech jsou  srážka s pevnou překážkou (20,5 %) a srážka s lesní zvěří (11,6 %).

Nejvíce osob (234) bylo usmrceno  při nehodách končících  vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (46,6 % z celkového počtu usmrcených osob). Přes 23 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou (celkem 117 osob). Při srážce se stromem bylo usmrceno 75 osob.

Nejtragičtější příčinou nehod  zaviněných řidiči motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (70 usmrcených, tj. 15,2 %), nevěnování se řízení vozidla (65 usmrcených, tj. 14,1 %), vjetí do protisměru (61 usmrcených, tj. 13,23 %).

Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 96 osob (19,1 % z celkového počtu usmrcených), dalších 25 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (5 %) a 16 osob po srážce s vlakem (3,23 %) .

 Informace PČR Statistika nehodovosti 2017 - srážka se stromem

 

 

 2016: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

1.Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky (86)

2.Jízdy po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (75)

3.Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (57)

4.Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (38)

5.Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (34)

6.Nezvládnutí řízení vozidla (27)

7. Nedání přednosti upravené dopravní značkou Dej přednost … (23)

8.Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (22)

9. Jiný druh nepřiměřené rychlosti (16)

10.Jiný druh nesprávné jízdy (15)

Policie ČR v roce 2016 šetřila 98 864 nehod, při kterých bylo545 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 580 osob a 24 501 osob bylo lehce zraněno. Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2016 nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Ve srovnání s rokem 2015 poklesl počet usmrcených o 115 osob. Počet těžkých zranění při dopravních nehodách oproti roku 2015 vrostl celkem o 40 případů.

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2016 nevěnování se řízení vozidla (téměř 19,8 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (9,8 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel) a další.

Pod vlivem alkoholu bylo v roce 2016 zaznamenáno celkem 4 373 nehod, při nichž bylo 52 osob usmrceno. Celkem 251 dopravních nehod bylo způsobeno pod vlivem drog, deset osob při nich zemřelo. Při nehodách byla u řidiče přítomnost drog a alkoholu současně zjištěna v 59 případech.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel(35,5% z celkové ho počtu nehod) asrážka s pevnou překážkou(21,3%).

Nejvíce usmrcených osob (242) bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (44,4% z celkového počtu usmrcených osob). Přes 23% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou (celkem 129 osob), z toho   kolizi se stromem nepřežilo 75 osob, tj. 13,8% z celkového počtu osob usmrcených při nehodách na silnici.

Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 103 osob (18,9 % z celkového počtu usmrcených), dalších 31 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (5,7 %), 18 osob po srážce s vlakem (3,3 %) a 14 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (2,6 %).

 

 

2015: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

(Číslice v závorce udává počet usmrcených osob.) 

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (97)

3. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (86)

2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (87)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (41)

5. nezvládnutí řízení vozidla (34)

6. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (31)

7. jiný druh nepřiměřené rychlosti (27)

10. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (20)

9. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (21)

8. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST (23)

 

Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 nehod, při kterých bylo 660 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 540 osob a 24 426 osob bylo lehce zraněno. Počet usmrcených osob v roce 2015 je od roku 1990 třetí nenižší.

Nejčastější hlavní příčinou nehod zůstává stále nesprávný způsob jízdy a druhý nejvyšší počet usmrcených osob.Nejvíce osob bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti.

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 544 nehod (tj. 4,9 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 62 osob (9,4 % z celkového počtu) a dalších 2 267 osob bylo zraněno.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (35,9% z celkové ho počtu nehod) a srážka s pevnou překážkou (21,3%).

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (přes 43,5% z celkového počtu usmrcených osob). Přes 25% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou, kolizi se stromem nepřežilo 102 osob, tj. 15,5% z celkového počtu osob usmrcených při nehodách na silnici.

Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 129 osob (19,5 % z celkového počtu usmrcených), dalších 42 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (6,4 %), 20 osob po srážce s vlakem (3, %) a 8 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (1,2 %).

 

2014: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel
Číslice udává počet usmrcených osob
1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (111)
2. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (89)
3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (72)
4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (43)
5. nezvládnutí řízení vozidla (32)
6. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (26)
7. jiný druh nepřiměřené rychlosti (23)
8. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (22)
9. při předjíždění došlo k ohrožení protijedoucího řidiče vozidla (18)
10. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST (16)


Policie ČR v roce 2014 šetřila 85 859 nehod, při kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Počet usmrcených osob v roce 2013 je od roku 1990 druhý nejnižší.
Nejčastější hlavní příčinou nehod zůstává stále nesprávný způsob jízdy a druhý nejvyšší počet usmrcených osob.Nejvíce osob bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti.
V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 637 nehod (tj. 6 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 63 osob (10,05 % z celkového počtu) a dalších 2 366 osob bylo zraněno.
Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (35,8% z celkové ho počtu nehod) a srážka s pevnou překážkou (22,1%)
Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (přes 44,4% z celkového počtu usmrcených osob). Přes 27,7% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou, kolizi se stromem nepřežilo 112 osob, tj. 17,8% z celkového počtu osob usmrcených při nehodách na silnici.
Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 106 osob (17,3 % z celkového počtu usmrcených), dalších 29 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (4,6 %), 23 osob po srážce s vlakem (3,7 %) a 11 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (1,7 %).

 

 

2013: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

(Číslice udává počet usmrcených osob)

1. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (80)

2. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (76)

3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (60)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (45)

5. jiný druh nepřiměřené rychlosti (30)

6. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (25)

7. nezvládnutí řízení vozidla (23)

8. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (23)

9. jiný druh nesprávného způsobu jízdy (21)

10. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky STŮJ DEJ PŘEDNOST (16)

 

Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398 nehod, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.  Počet usmrcených osob v roce 2013 je od roku 1990 nejnižší.

Nejčastější hlavní příčinou nehod zůstává stále nesprávný způsob jízdy a v roce 2013 mu patří i prvenství v počtu usmrcených osob.

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 686 nehod (tj. 6,1 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 52 osob (8,97 % z celkového počtu) a dalších 2 306 osob bylo zraněno.

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (35,7% z celkové ho počtu nehod) a srážka s pevnou překážkou (23,3%).

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (přes 42% z celkového počtu usmrcených osob)Přes 26% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou, kolizi se stromem nepřežilo 86 osob, tj. necelých 15% z celkového počtu osob usmrcených při nehodách na silnici.

Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 132 osob (22 % z celkového počtu usmrcených), dalších 28 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (4,8 %), 11 osob po srážce s vlakem (1,9 %), 5 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (0,9 %) a 3 osoby po srážce s lesní zvěří (0,5%).

 

 

2012: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (110)

2. vjetí do protisměru (92)

3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (82)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (55)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (35)

6. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST“ (24)

7. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (23)

8. nezvládnutí řízení vozidla (22)

9. jiný druh nepřiměřené rychlosti (22)

10. kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění (22)

 

Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých bylo 681 osob usmrceno, 2 986 osob těžce zraněno a 22 590 osob lehce zraněno. Počet usmrcených osob v roce 2012 byl nejnižší od roku 1961.

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 974 nehod (tj. 6,7 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 45 osob (6,6 % z celkového počtu) a dalších 2 525 osob bylo zraněno.

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (288 osob, tj. 42,3 % z celkového počtu usmrcených osob).

26 % (177 osob) z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Z toho kolizi  se stromem nepřežilo 113 osob (16,6 % z celkového počtu usmrcených)

Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 141 osob (20,1 % z celkového počtu usmrcených), dalších 46 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (6,8 %), 16 osob po srážce s vlakem (2,3 %), 6 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (přes 0,9 %).

 

2011: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (125)

2. vjetí do protisměru (85)

3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (74)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (56)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (39)

6. nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! " (26)

7. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (26)

8. jiný druh nesprávné jízdy (23)

9. jiný druh nepřiměřené rychlosti (22)

10. nezvládnutí řízení vozidla (21)


V roce 2011 Policie ČR šetřila 75 137 nehod, při kterých bylo 707 osob usmrceno, 3 092 osob těžce zraněno a 22 519 osob lehce zraněno. Počet usmrcených osob v roce 2011 je nejnižší od roku 1990.

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 5 242 nehod (tj. 7,5% z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 89 osob (tj. 12,6 % z celkového počtu silničních obětí) a dalších 2 701 osob bylo zraněno. Nejvyšší podíl těchto nehod je u cyklistů, kteří pod vlivem alkoholu zavinili 28,4% z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů (27,3%), vozkové (20%), chodci (15,9%) apod.

 Nejvíce bylo usmrceno osob při nehodách končících vzájemnou kolizí jedoucích vozidel (295 osob, tj. 41,7 % z celkového počtu usmrcených osob).

22,5 % (159 osob) z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Z toho srážku se stromem nepřežilo 105 osob (14,9 % z celkového počtu usmrcených).

Nelze opomenout ani 153 usmrcených při nehodách končící srážkou s chodcem (21,6 % z celkového počtu usmrcených), 56 usmrcených při nehodách končících havárií (7,9 %), 15 usmrcených při srážce s vlakem (2,1 %), 8 usmrcených při srážce se zaparkovaným vozidlem (1,1 %) a 3 usmrcení při srážce se zvěří (0,4 %).

 

2010: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (97)

2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (88)

3. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (87)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (81)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (38)

6. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST“ (32)

7. jiný druh nepřiměřené rychlosti (23)

8. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (23)

9. nezvládnutí řízení vozidla (22)

10. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (21)

Policie ČR v roce 2010 šetřila 75 522 nehody, při kterých bylo 753 osob usmrceno, 2 823 osob těžce zraněno a 21 610 osob lehce zraněno.

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 5 015 nehod (tj. 7,1 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 102 osob (13,6 % z celkového počtu) a dalších 2 291 osob bylo zraněno.

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (42,6 % z celkového počtu usmrcených osob).

Přes 24,8 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Kolizi  se stromem nepřežilo 115 osob (15,3 %), kolizi se zdí nebo pevnou částí mostů a podjezdů 24 osob (3,2 %).

143 osob bylo usmrceno v důsleku srážky s chodcem (19 % z celkového počtu usmrcených), 47 usmrceno při nehodách končících havárií (6,2 %), 34 osob po srážce s vlakem (4,5 %), 13 osob po srážce se zaparkovaným vozidlem (přes 1,7 %).

 

2009: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (144)

2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (91)

3. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (90)

4. vjetí do protisměru (88)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (59)

6. nezvládnutí řízení vozidla (33)

7. nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! " (31)

8. jiný druh nepřiměřené rychlosti (26)

9. jiné nedání přednosti (18)

10. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (17)


V roce 2009 Policie ČR šetřila celkem 74 815 nehod, při kterých bylo 832 osob usmrceno, 3 536 těžce zraněno a 23 777 osob zraněno lehce.

V důsledku vlivu alkoholubylo způsobeno 5 725 nehod (tj. 8,1% z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 123 osob (tj. 14,9 % z celkového počtu silničních obětí) a 2 658 osob zraněno.

Nejvíce bylo usmrceno osob při nehodách končících vzájemnou kolizí jedoucích vozidel (347 osob, tj. 40,5 % z celkového počtu usmrcených osob).

Přes 27 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Srážku se stromem nepřežilo 132 osob (15,9 % usmrcených), srážku se zdí nebo pevnou částí mostů a podjezdů 30 osob (3,6 %).

Nelze opomenout ani 151 usmrcených při nehodách končící srážkou s chodcem (18,5 % z celkového počtu usmrcených), 68 usmrcených při nehodách končících havárií (8,2 %), 21 usmrcených při srážce s vlakem (2,5 %) a 9 usmrcených při srážce se zaparkovaným vozidlem (1,1 %).

 

2008: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

Číslice udává počet usmrcených osob

1.    nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (184)

2.    řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (117)

3.    nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (89)

4.    vjetí do protisměru (75)

5.    nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (61)

6.    nedání přednosti upravené dopravní značkou „dej přednost v jízdě!“ (47)

7.    kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění (44)

8.    nezvládnutí řízení vozidla (37)

9.    jiný druh nepřiměřené rychlosti (37)

10.  nedání přednosti upravené dopravní značkou „stůj, dej přednost v jízdě!“ (24)


V roce 2008 Policie ČR šetřila celkem 160 376 nehod, při kterých bylo 992 osob usmrceno, 3 809 těžce zraněno a 24 776 osob zraněno lehce.

Nejvyšší absolutní zvýšení počtu usmrcených je u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (80 usmrcených a 2  972 zraněných osob - o 44 osob více než v roce 2007, tj. o 122,2 %).

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou kolizí jedoucích vozidel (422 osob, tj. 42,5 % z celkového počtu usmrcených osob).

% z celkového počtu usmrcených tvoří srážky s pevnou překážkou. 177 lidí zahynulo po srážce se stromem (17,8 %), srážku se zdí nebo pevnou částí mostů a podjezdů 26 osob (2,6 %).

Dalším tragickým druhem nehody jsou srážky s chodcem, kdy zahynulo 203 lidí (20,5 % celkového počtu usmrcených osob), v důsledku havárie bylo usmrceno 55 osob (5,5 %), 24 usmrcených bylo při srážce s vlakem (2,4 %) a 10 usmrcených při srážce se zaparkovaným vozidlem (1 %).


Zdroj: Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, Praha

 

7.    


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010