Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Mapování alejí a stromořadí v České republice

Mapování alejí Moravskoslezského a Zlínského kraje

Mapování alejí a stromořadí  proběhlo v období od jara 2013 do ledna 2015 ve spolupráci s katedrou geografie Univerzity Palackého a katedrou fyzické geografie a geoekologie Ostravské Univerzity. Cílem mapování bylo získat základní přehled o alejích a stromořadích ve třech moravských krajích (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) a vytvořit databázi, která se stane podkladem pro další aktivity v oblasti evidence  alejí a stromořadí. Databáze musí být  přístupná a využitelná pracovníky státní správy a samosprávy a dalšími zájemci.

Mapování probíhalo ve dvou krocích: identifikace alejí a stromořadí na leteckých snímcích a následně terénní zjišťování jednotlivých parametrů a vyhotovování fotodokumentace. Základem pro výběr parametrů, které byly u jednotlivých prvků zjišťovány, byla metodika použitá pro již uskutečněné mapování Olomouckého kraje (autoři Hendrych, Létal). Metodika byla upravena s ohledem na popularizační cíl mapování.  Podívejte se na prezentaci metodické částí na konferenci Aleje 2014 - Návrat alejí ke komunikacím, která se konala v prosinci 2014 v Praze.

Aktuální verze databáze je přístupná odborníkům i veřejnosti na  Národním Geoportálu Inspire, který provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 

 

Mapování alejí Olomouckého kraje

Mapování alejí Olomouckého kraje se uskutečnilo v letech 2009 a 2010  ve spolupráci s oddělením fyzické geografie Univerzity Palackého v Olomouci (garant: RNDr. Aleš Létal, Ph.D). Metodická část mapování byla vytvořena ve spolupráci s VUKOZ (Dipl. arch. Jan Hendrych, RNDr. Aleš Létal, Ph.D).

Metodická část byla publikovaná ve vybraném odborném tisku v roce 2010 a je přístupná na webu IS aleje.

Informační systém je založen na databázové aplikaci včetně napojení na GIS mapové výstupy. Pilotní projekt informačního systému byl testován v Olomouckém kraji, kde byly plošně zmapovány zachovalé aleje v rámci celé administrativní jednotky.

U každé aleje či stromořadí byly zjišťovány katastrální území, vlastník parcely a parcelní číslo, typ komunikace, typ ochrany stromořadí, souřadnice, rok výsadby, druhy dřeviny, vzdálenost od krajnice, celkový zdravotní stav aleje a další parametry.

Informační systém je průběžně aktualizován a doplňován o nové aleje i informace k jednotlivým alejím.

Výstupem sebraných dat je databáze alejí.

 

Náhled na hrušňovou alej v Luběnicích zaznačenou v ortofotomapě

mapovani_alejiautor: Jaroslav Pavlíček (Software Janitor 2.5.1, 15. 4. 2010)

 


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010