Arnika Alej roku Arnika
Please select your page

Aleje Moravskoslezského kraje

V Moravskoslezském kraji je velké množství památných stromů (§46), které jsou předmětem státní ochrany přírody, ale z toho jsou chráněny jenom 4 aleje. Jedná se o alej dubů v Raduni, nesouvislé pozůstatky aleje bývalé „Císařské cesty“ v Havířově (zejména na ul. E. Krásnohorské) a dvě aleje nalezneme v okrese Bruntál, jsou jimi alej na Uhlířský vrch a alej na Anenský vrch.

Kromě toho jsou zde aleje registrované jako Významný krajinný prvek (VKP)(obecná ochrana přírody, §6). Například lipová alej z Hnojníku do Komorní Lhotky nebo další lipová alej Radkov – Dubová.

V Moravskoslezském kraji nalezneme řadu dalších, mnohdy zajímavých a krásných alejí a stromořadí. Některé z nich si můžete prohlédnout níže na této stránce.

Děkujeme všem autorům fotografií za jejich poskytnutí.

albertovec

Albertovská alej mezi Bolaticemi a Albertovcem

Starobylá, jasanová alej v okolí Bolatic, kde je svěží vzduch, nejezdí auta, není hluk, jen občas zařehtá kůň na blízké louce, nebo zatroubí motoráček. Ideální pro uspání malých dětí.

Foto a text: Miluše Jirasová

cesky puncov

Topolová alej v Českém Puncově

V krajině historického Těšínska poblíž průmyslového města Třince můžeme vidět tuto krásnou topolovou alej. Nachází se v Českém Puncově nedaleko hranic s Polskem a nejenže je místní dominantou díky vzrostlým topolům, ale je od ní krásný výhled také na další dominanty kraje, na historické město Těšín či na Moravskoslezské Beskydy.

Foto: Lenka Czudková

dolni tosanovice

Alej v Dolních Tošanovicích

Jedná se o zaklenutou oboustrannou alej, která byla vysázena v 20. letech minulého století. Výsadba je připisována místnímu významnému rodu Chlumských, jejichž potomci zde dosud žijí. Alej tvoří převážně jírovec maďal (lidově kaštan) s příměsí dalších dřevin (břízy, javory). Původních mohutných jírovců zde dosud stojí více než 70. Alej je tedy významnou historickou a krajinnou dominantou.

Foto: M. Klemensová,Arnika

komorni lhotka

Alej Hnojník - Komorní Lhotka

Úzká cesta z Hnojníku do Komorní Lhotky lemovaná staletým stromy, je pro řadu lidí tradicí, kterou pamatují od dětství. Alej byla na základě odborného posouzení v roce 2010 razantním způsobem ošetřena. Šest stromů v havarijním stavu muselo být zcela odstraněno. Průzkum v roce 2008 však objevil v dutinách starých lip významný druh brouka – jedná se o naturový druh páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Alej je nyní registrována jako VKP. S trochou nadsázky se dá říci, že brouk zachránil alej.

Foto: M. Klemensová, Arnika

alej Komen sady2

Čtyřřadá lipová alej v Komenského sadech v Ostravě

O tom, že aleje můžeme nalézt i uprostřed města, svědčí tato lipová alej v Komenského sadech, oblíbené klidové zóně uprostřed Ostravy. Její unikátnost spočívá i v tom, že je tvořena čtyřmi řadami stromů. V roce 2007 vznikly plány na její vykácení, avšak díky odporu řady obyvatel i odborníků byla alej nakonec zachráněna. Alej bude z bezpečnostních důvodů pouze prořezána.

Foto: Arnika

janovice2

Lipovo-javorová alej nedaleko Janovic

Téměř 500 metrů dlouhá alej tvořená převážně lipami a javory se nachází nedaleko obce Janovice (místní část města Rýmařov) v trati nazývající se V alejích. Její existence je dokumentována již ve druhém vojenském mapování z první poloviny 19. století. Alejí vede turistická i naučná stezka, ale projít se jí a pokochat se nádherou starých a svěžestí mladších stromů stojí za to, i když nepokračujete dále do nitra jesenických lesů.

Foto a text: Petra Malá

jesenik

Jabloňová alej v Jeseníku nad Odrou

Na hranici CHKO Poodří mezi Jeseníkem nad Odrou a Hůrkou vede vprostřed polí tato krásná jabloňová alej. Její délka je 3 km. V roce 2013 byla alej dosazena o 83 sazenic staré krajové odrůdy jaderničky moravské. Místní obyvatelé se takto příkladně postarali o krajinnou dominantu a spolu s návštěvníky z řad turistů, cyklistů, ale i s řadou drobné zvěře a ptactva se tak můžou i nadále těšit z plodů této aleje. Foto: Alena Kanková

dubova

Alej Radkov - Dubová

Lipová alej mezi Radkovem a Dubovou byla údajně vysazena v roce 1826 jako doprovodná zeleň ke kočárové cestě, která vedla od kostela v Radkově až k zámku v Dubové. Dvě řady stromů po stranách cesty byly nasměrovány přesně na osu hlavního vstupu zámeckého objektu. Cesta je hojně využívána pro pěší i cyklisty. Procházení alejí za stálého provozu je však nepohodlné a nebezpečné. Obec navrhuje vybudování obchvatu aleje pro motoristy. Předpokládá se zachování aleje a její odborné ošetření, dosadby a úpravy pro pohodlný průchod pěších a cyklistů s doplněním základního mobiliáře.

Text a foto : Ing. M. Tošková, Bc. K. Skalíková

rohov

Třešňová alej v Rohově

O záchranu třešňové aleje v Rohově staré 60 let se v roce 2007 zasloužili obyvatelé této obce. Vysadili 350 nových ovocných stromků a o alej i nadále pečují.

Foto: obec Rohov

silherovice

Park a aleje v Šilheřovicích

Nedaleko Ostravy najdeme tuto cennou alej tvořenou převážně starými lípami. Nachází se v zámeckém komplexu Šilheřovice poblíž zámeckého parku. Park i přilehlé aleje jsou chráněny v rámci Evropsky významné lokality Šilheřovice. Předmětem ochrany je silně ohrožený brouk páchník hnědý (Osmoderma barnabita), kterému poskytují tyto staré stromy místo k životu. Hezká ukázka, jak aleje slouží lidem i přírodě.

Foto: Libor Křišica

stepankovice

Jasanová alej u Štěpánkovic

V klidné krajině Hlučínska mezi hřebčínem Albertovec a Štěpánkovicemi lze vnímat harmonii mezi člověkem, přírodou a koňmi třeba v této vzrostlé jasanové aleji.

Foto: Zuzana Szulová


Novinky


Donation heart3x

Chci podpořit ochranu alejí

 
Darovat také můžete jednorázovým nebo trvalým příkazem přímo na náš účet č.:2601754878/2010