Arnika
Please select your page

Statistiky kácení v alejích za rok 2016

Infografika Aleje 2017

 

Na celostátní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích podél silnic. Jediným způsobem, jak zjistit čísla, je dotazovat se u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Právě touto metodou jsme vytvořili následující přehled. Bohužel, neexistuje jednotná metodika, jak statistiky vést, a některé správy silnic poskytly jen částečné údaje.  Za některá časová období máme proto jen neúplmé údaje.

Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2016 bylo podél silnic ve správě krajů (silnice II. a III. třídy, případně další) vykáceno 217 244 stromů. Silničáři ovšem vysadili jen 130 567 stromů - často však na jiných místech, než kde se kácelo. V roce  2016  zmizelo od krajských silnic 13 227 stromů. Vysázeno bylo jen  8 773.   Je nepochybné, že  silničních stromořadí v  české krajině neustále ubývá.

Kraj

Vykáceno

Vysazeno

Kraj

Vykáceno

Vysazeno

Jihočeský

34 466

9 662       

Pardubický

17 768

15 277      

Jihomoravský

19 972

18 729

Plzeňský*

23 553

3 848

Karlovarský

10 880

1 788

Středočeský*

33 640

37 030

Královéhradecký*

12 157

1 104

Ústecký

7 252

4 375

Liberecký*

4 041

1 600

Vysočina*

17 248

14 389

Moravskoslezský

7 614

8 180

Zlínský

16 669

7 286

Olomoucký

11 984

7 299

     

Celkem

217 244

130 567

     

* Královéhradecký: data od roku 2009
* Liberecký: chybí údaje za roky 2003, 2004 a 2010
*Plzeňský: chybí část údajů za období 2003 -2005
* Vysočina: data od 1. 10. 2007

 

Jaké trendy lze z přehledu vysledovat?

1. Vyhodnotili jsme poměr vykácené stromy/vysázené stromy za období 2011 -2016. Čísla hovoří v neprospěch vysázených stromů. Zjednodušeně lze konstatovat, že za 3 vykácené stromy byly vysázeny pouze 2. Dlouhodobě jsou na tom nejhůře kraje Karlovarský, Plzeňský a Královéhradecký.

2. Kraje, ve kterých je situace příznivější a dlouhodobě se daří nahrazovat pokácené stromy novou výsadbou v poměru přibližně 1 : 1 jsou tyto:  Jihomoravský, Moravskoslezský, Středočeský.

3. Pokud silniční správy nahlásily vysazování stromů, neznamená to vždy, že šlo o dosadby alejí podél silnic. V mnoha případech byla vykácena alej a nové stromy vysazeny zcela jinde. Podařilo se nám získat údaje za období 2014 - 2016, kdy 12% výsadeb bylo realizováno na jiných místech, než kde se kácelo.  Situaci komplikují zejména vlastnické vztahy. Pozemky vhodné pro náhradní výsadbu podél silnic nejsou ve vlastnictví státu (resp. ve správě krajských správ silnic), ale vlastní je většinou soukromé osoby. Současný právní stav navíc neumožňuje správám silnic zajistit výkup těchto pozemků.

4. Přehled nezahrnuje kácení všech alejí: silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, místní a účelové komunikace spravují obce, hlavní město Praha spravuje kromě dálničních komunikací všechny typy komunikací vedoucí městem. Kácení po živelních událostech mohou provádět jednotky integrovaného záchranného systému bez vědomí správců silnic. 

5. Výsledná tabulka kvůli některým chybějícím údajům neodpovídá skutečnému stavu. Celkové počty stromořadí, která zmizela od našich silnic, tak mohou být mnohem vyšší.

 

Dokumenty 2009

pdf Vyjádření ministra dopravy Gustáva Slamečky 370.36 Kb
pdf Vyjádření ministerstva vnitra 2.96 Mb
pdf Vyjádření Ředitele služby dopravní policie Leoše Tržila (2009) 85.32 Kb

Plánované kácení v zimě 2009 - 2010

pdf Dopis s vyjádřením o kácení Ředitelství silnic a dálnic 1.86 Mb (týká se silnic I. třídy a dálnic na území celé České republiky)


Informace o kácení v jednotlivých krajích ČR

Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký
Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský
Ústecký Vysočina Zlínský    

Jihočeský kraj

 

období

počet

částka Kč  

Počet pokácených stromů    

1.10.2003 - 31.12.2016 

34 466 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2016

9 662

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2016

 

6 443 175

pdfKácení Jihočeský kraj 2003-09
pdf Kácení Jihočeský kraj 2010
pdf Kácení Jihočeský kraj 2011
pdfKácení Jihočeský kraj 2012 a doplněné informace
pdfKácení Jihočeský kraj 2014.pdf
pdfKácení_2013_okr._Jindřichův_Hradec.pdf
pdfKácení_2013_okr._Prachatice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Písek.pdf
pdfKácení_2013_okr._Strakonice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Tábor.pdf
pdfKácení_2013_okr._České_Budějovice.pdf
pdfKácení 2013 okr.Český Krumlov.pdf
pdfKácení Jihočeský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2016

 

Jihomoravský kraj

 

období

počet

částka   Kč

Počet pokácených  stromů   

1.10.2003-  31.12.2016

19 972 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2016

18 729

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2016

 

44 858 805

 pdf Kácení Jihomoravský kraj 2003-08 

pdf Kácení Jihomoravský kraj 2008-09
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2010
pdf Kácení Jihomoravský kraj závěr 2010
pdf Kácení Jihomoravský kraj 2011
pdfKácení Jihomoravský kraj 2012
pdf Vyjádření hejtmana Michala Haška (2009)
pdfJihomoravský kraj kácení 2013
pdfJihomoravský kraj kácení 2014 dopis
pdfJihomoravský kraj kácení a výsadba 2014 tabulka

pdfKácení Jihomoravský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 2016

 

 

 Karlovarský kraj

 

období

počet

částka  Kč

Počet pokácených  stromů     

1.10.2003-  31.12.2016 

10 880

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2016

1 778

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2016

 

9 888 387 

pdf Kácení Karlovarský kraj 2003-08
pdf Kácení Karlovarský kraj 2008-09
pdf Kácení Karlovarský kraj 2010
pdf Kácení Karlovarský kraj závěr 2010
pdf Kácení Karlovarský kraj 2011
pdfKácení Karlovarský kraj 2012
pdfKarlovarský kraj kácení 2013
pdfKarlovarský kraj kácení 2014
pdfKácení Karlovarský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2016

 

Královéhradecký kraj

 

období

počet

částka      Kč

Počet pokácených stromů      

1.1.2009 - 31.12.2016

12 157 

 

Počet vysázených stromů

1.1.2009 - 31.12.2016

1 104

 

Výsadba a péče o stromy

 1.1.2009 -  31.12.2016 

 

4 518 523

pdf Kácení Královéhradecký kraj 2009
pdf Kácení Královéhradecký kraj 2010
pdf Kácení Královéhradecký kraj závěr 2010
pdf Kácení Královehradecký kraj 2011
pdfKácení Královehradecký kraj 2012
pdfKácení Královéhradecký kraj 2013
pdfKácení a výsadba Královéhradecký kraj 2014
pdfKácení Královéhradecký kraj 2015.pdf
pdfKrálovéhradecký kraj - suché stromy 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2016

 

Liberecký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů         

2005 - 31.12.2016*

4 041  

 

Počet vysázených stromů

1.1.2011- .12.2016**

1 600

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2011- 12.2016**     

 

4 091 249

*chybí údaje za rok 2010
** do roku 2010 nezveřejnili

pdfKácení Liberecký kraj 2003-09
pdfDopis advokáta správy silnic o odmítnutí dalších informací (2011)
pdfKácení Liberecký kraj 2011
pdfKácení Liberecký kraj 2012
pdfLiberecký kraj kácení 2013
pdfKácení a výsadba Liberecký kraj 2014
pdfKácení Liberecký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2016

 

Moravskoslezský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003-31.12.2016

7 614  

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-  31.12.2016 

8 180

 

Prostředky na výsadbu
 

1.10.2003-31.12.2016

 

15 105 792 

pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2003-08
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2008-10
pdf Kácení Moravskoslezský kraj závěr 2010
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2011
pdf Kácení Moravskoslezský kraj 2012
pdf Vyjádření hejtmana Jaroslava Palase (2009)
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2013
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2014
pdfMoravskoslezský kraj kácení 2014 tabulka
pdfKácení Moravskoslezký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2016

 

Olomoucký kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů         

1.10.2003- 31.12.2016 

11 984 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2016

7 299

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2016

 

8 957 547

pdf Kácení Olomoucký kraj 2003-08 
pdf Kácení Olomoucký kraj 2008-09 
pdf Kácení Olomoucký kraj 2009-10
pdf Kácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdf Kácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdf Kácení Olomoucký kraj 2011
pdf Kácení Olomoucký kraj 2012
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Aloise Mačáka (2009)
pdfKácení Olomoucký kraj 2013
pdfKácení Olomoucký kraj 2014
pdfKácení Olomoucký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Olomoucký kraj 2016

 

Pardubický kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003-  31.12.2016

17 768 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2016

15 277

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2016

 

37 513 726 

pdf Kácení Pardubický kraj 2003-08
pdf Kácení Pardubický kraj 2008-09
pdf Kácení Pardubický kraj 2010
pdf Kácení Pardubický kraj závěr 2010
pdf Kácení Pardubický kraj 2011
pdf Kácení Pardubický kraj 2012
pdfKácení Pardubický kraj 2013
pdfKácení Pardubický kraj 2014
jpgPardubický kraj - projekt obnovy 2015
pdfKácení Pardubický kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Pardubický kraj 2016

pdf Faktura silniční správa na 16 008 Kč za informace (2012)
pdf Silniční správa odpovídá na stížnost (2012)
pdf Krajský úřad zlevnil informace na 10 208 Kč (2012)
pdf Vyjádření silničářů k navrženým alternativám ke kácení (2009)
pdf Vyjádření hejtmana Radko Martínka (2009)
pdf Vyjádření vedoucího odboru dopravy krajského úřadu (2010)
pdf Krajský úřad žádá za informace 10 208 Kč (2012)

 

 

Plzeňský kraj

 

období

počet

částka    Kč

Počet pokácených  stromů        

1.10.2003-  31.12.2016 

23 553 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2016

3 848

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2013 - 31.12.2016

 

2 320 940

pdf Vyjádření radního kraje Petra Smutného (2010) 408.10 Kb
pdf Kácení Plzeňský kraj 2011
pdfPlzeňský kraj kácení 2013
pdfPlzeňský kraj výsadba a kácení 2014
pdfKácení Plzeňský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2016

 

Správa údržby silnic Plzeňského kraje

Okresní správa Domažlice

 

období

počet

částka    Kč

Počet pokácených  stromů      

1.10.2003-  31.12.2012

6 147 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

569

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

 430 000

pdf Kácení v okrese Domažlice 2003-08
pdf Kácení v okrese Domažlice 2008-10
pdf Kácení Domažlice 2012
pdf Kácení Domažlice doplnění 2010

Okresní správa Klatovy

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů    

1.10.2003-  31.12.2012 

2 694  

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

377

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

nesdělili

pdf Kácení v okrese Klatovy 2003-10 545.10 Kb
pdf Káceni Klatovy 2012

Okresní správa Plzeň-jih (se sídlem ve Starém Plzenci)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů           

1.10.2003-  31.12.2012

1 794 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

557

 

Prostředky na výsadbu

1.3.2003-9.3.2009*

 

300 000

pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2003-08
pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2008-09
pdf Kácení v okrese Plzeň - jih 2010
pdf Kácení Plzeň Jih 2012
pdf Kácení Plzeň Jih doplněné informace

* pro následující období informace nebyla sdělena

Okresní správa Plzeň-sever (se sídlem v Kralovicích)

 

období

počet 

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.10.2003-  31.12.2012 

2 614 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

0

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

0

pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2003-08
pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2008-09
pdf Kácení v okrese Plzeň-sever 2010
pdf KáceníPlzeň Sever 2012

Okresní správa Rokycany

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů             

1.10.2003-  31.12.2012

4 484 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

870

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2010-31.12.2012

 

3 176 644

pdf Kácení v okrese Rokycany 2003-08
pdf Kácení v okrese Rokycany 2008-10
pdf Kácení v okrese Rokycany závěr 2010
pdf Kácení Rokycany 2012
pdf Kácení v okrese Rokycany doplněné informace

Ukázka výsadeb alejí v letech 2007-08:
vysadba_Rokycany_00vysadba_Rokycany_01vysadba_Rokycany_02vysadba_Rokycany_03

Okresní správa Tachov (se sídlem ve Stříbře)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů         

1.10.2003-  31.12.2012

965    

296

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

296

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2012-31.12.2012

 

8 000

pdf Kácení ve Stříbře 2008-2009
pdf Kácení v okrese Tachov 2003-08
pdf Kácení v okrese Tachov 2008-10
pdf Kácení v okrese Tachov závěr 2010
pdf Kácení Tachov 2012

Okresní správa Plzeň město

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.10.2003-  31.12.2012

417     

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

35

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2012

 

nesdělili

pdf Kácení Plzeň město - doplnění


 

Středočeský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů         

1.1.2003-    31.12.2016 

33 640

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2016

37 030 

 

Prostředky na výsadbu

2011-31.12.2016

 

35 151 810 

pdf Vyjádření hejtmana Davida Ratha (2009) 
pdf Kácení Středočeský kraj závěr 2010 
pdf Kácení Středočeský kraj 2011 
pdf Kácení Středočeský kraj 2012 doplněné informace
pdfKácení Středočeský kraj 2013
pdfKácení Středočeský kraj 2014
pdfKácení Středočeský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Středočeský kraj 2016

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

oblast Benešov (okresy Benešov, Příbram)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.1.2003-    31.12.2010 

7 111

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

5 587

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

4 005 740

pdf Výsadba v oblasti Benešov 2009 a odmítnutí informace o kácení 2003-2009
pdf Výsadba v oblasti Benešov 2010
pdf Kácení v oblasti Benešov 2010

oblast Kladno (okresy Beroun, Kladno, Rakovník, Praha - západ)

 

Období

počet   

částka       Kč

Počet pokácených stromů             

1.1.2003-    31.12.2010 

7 253

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

4 753

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

cca 5 398 400 

pdfKlácení v oblasti Kladno 2003-2009
pdf Kácení v oblasti Kladno 2003-2010
pdf Kácení v oblasti Kladno závěr 2010

oblast Kutná Hora (okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.1.2003-    31.12.2010

8 273

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

9 694

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

3 460 000

pdf Kácení v oblasti Kutná Hora 2003-10

oblast Mnichovo Hradiště (okresy Mělník, Mladá Boleslav, Praha - východ)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.1.2003-    18.10.2010

3 155

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003-31.12.2010

3 605

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003-31.12.2010

 

3 752 000

pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2003-09
pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2010
pdf Kácení v oblasti Mnichovo Hradiště závěr 2010


Ústecký kraj

 

období

počet 

částka Kč

Počet pokácených  stromů        

1.10.2003-  31.12.2016 

7 252

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2016

4 375

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-31.12.2016

 

991 010

pdf Kácení Ústecký kraj 2003-08
pdf Kácení Ústecký kraj 2011
pdf Vyjádření radního kraje Jiřího Šulce (2009)
pdfKácení Ústecký kraj 2012 doplněné informace
pdfÚstecký kraj kácení 2013
pdfÚstecký kraj kácení 2014
pdfKácení Ústecký kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2016

 

Vysočina

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.10.2007-  31.12.2016 

17 248 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2007-31.12.2016

14 389

 

Prostředky na výsadbu

2012-31.12.2016

 

13 528 612 

pdf Kácení kraj Vysočina 2007-10
pdf Kácení kraj Vysočina 2010
pdf Kácení Vysočina 2011
pdfKácení Vysočina 2012
pdfKácení Vysočina 2013
pdfKácení Vysočina 2014 tabulka
pdfKácení Vysočina 2014 dopis
pdfKácení Vysočina 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Kraj Vysočina 2016

pdfKácení Vysočina doplněné informace
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Libora Joukla (2009)
pdf Vyjádření radního kraje Zdeňka Ryšavého (2009)

 

 

Zlínský kraj

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003 - 31.12.2016 

16 669 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2016

7 286

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003-30.11.2016*

 

6 254 082

 ** v období 1. 10. 2003 – 31. 10. 2009 započítány pouze výsadby v rámci investiční činnost

pdfKácení Zlínský kraj 2003-09
pdf Kácení Zlínský kraj 2009-10
pdf Kácení Zlínský kraj závěr 2010
pdf Kácení Zlínský kraj 2011
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2009)
pdf Vyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2010)
pdf Kácení Zlínský kraj 2012 chybějící informace
pdfKácení Zlínský kraj 2013
pdfKácení Zlínský kraj 2014
pdfKácení Zlínský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2016

  

tabulka pro rok 2017

Naši partneři

Německá spolková nadace pro životní prostředí
 Program Švýcarsko-České spolupráce
Nadace Partnerství

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zapomenuté heslo? |  Zapomenuté jméno?

×